نکاتی برای استفاده از کارواش

به محلول شوینده توجه کنید که هر کاری را آسان تر خواهد کرد. اگر شما به خطرات و سمیت رواناب توجه دارید از مواد شیمیایی گیاهی محور مانند دایمر اکوگرین استفاده کنید. اجازه دهید تا نیروی جاذبه به شما در تمیزکاری کمک کند. مانند دیوار یا نرده بالا تا پایین، برای گاراژها یا گردشگاه ها، کار در سراشیبی متوجه اجزای شکستنی باشید مانند وسایل و شیشه. کارواش می تواند این موارد را بشکند. اگر فشار کارواش شروع به کاهش کرد گرفتگی سر نازل ها را بررسی کنید. این مواد فلزی تحت نیروی بسیار زیاد هستد و کهنه و فرسوده می شوند. تامین آب تمیز برای پیشگیری از اینکه ذرات کثیف باعث گرفتگی نازل شوند. همچنین، به فیلتر نازل توجه کنید.

منبع : اخبار و مقالات صنعت