لوله پلی اتیلن اسپیرال

لوله هاي پلي اتيلن اسپيرال در سايزهاي بزرگ از سايز ??? تا ???? توليد ميشوند ديواره هاي اين لوله ها از جنس پلي اتيلن چگالي بالا و يا HDPE ميباشد. لوله هاي پلي اتيلن اسپيرال ميتوانند جهت انتقال سيالات در شرايط ثقلي و کاربردهاي فشار پايين مورد استفاده قرار گيرد. لوله هاي پلي اتيلن اسپيرال از نظر وزني سبک تر از لوله هاي تک جداره ساخته ميشوند و در مواردي که سيالات در فشار پايين از ان منتقل ميشود ميتوانند براي انتقال فاضلاب نيز مورد استفاهد قرار گيرند.
لوله هاي دوجداره پلي اتيلن اسپيرال را ميتوان در مواردي که وزن خاک از استانه ي تحمل لوله هاي کاروگيت بالاتر است جايگزين لوله هاي کاروگيت کرد.
مزاياي لوله اسپيرال پلي اتيلن
عدم خوردگي در محلولهاي شيميايي شامل مواد بيولوژيکي
عدم تاثير پذيري در خاکهاي مهاجم زمين هاي کشاورزي
محدوده ي دماي کاري وسيع
انعطاف پذيري
اتصالات مناسب با اببندي کامل
رفتار هيدروليکي مناسبتر
مقاومت بالا در برابر سايش
امکان استفاده در دماي پايين
هزينه پايين نبص و انتقال
مقاومت در برابر ضربه
قابليت جوشکاري به يکديگر
قابليت بازيافت
يخ نزدن سيال در لوله
عدم مقاومت در عبور سيال
سرعت نصب لوله در داخل ترانشه
فرايند توليد اتصالات و لوله پلي اتيلن دو جداره (اسپيرال و کاروگيت)
در اين تکنولوژي توليد از دو اکسترودر مجزا يکي جهت توليد پروفيلهاي تو خالي با سطح مقطع مستطيلي)duct profile) و ديگري جهت توليد پروفيل خط جوش با سطح مقطع I شکل )strip profile) بين پروفيلهاي داکت مورد استفاده قرار ميگيرد.در چيدمان خط توليد اين دو اکسترودر بصورت عمودي بر هم در نظر گرفته شده و بطوريکه پروفيل داکت پس از خروج از داي اکسترودر تحت تانک خلا کاليبره شده و با عبور از حمام خنک کاري تا اندازه اي سرد شده تا بتواند مشخصات ابعادي خود را حفظ کند و در عين حال دماي لازم براي برقراري جوش مناسب با پروفيل خط جوش را که توسط اکسترودر دوم توليد ميشود را داشته باشد.
در نهاتي پروفيل داکت حول يک استوانه که قطر بيروني ان معادل قطر داخلي محصول نهايي است پيچيده شده و فضاي بين دو پروفيل داکت با پروفيل جوش پر ميشود. همچنينن حضور يک فک فشارنده اتصصال بهتر دو پروفيل را به هم تسهيل کرده و لوله توليدي را به جلو حرکت ميدهد. برش لوله در ابعاد مورد نظر نيز فاز نهايي توليد خواهد بود.

کاربردها
لوله هاي پلي اتيلن دو جداره اسپيرال داراي کاربردها ي متنوعي است که از انها ميتوان به استفاده در خطوط انتقال فاضلاب، ابگيرها و ابربزهاي درون دريا، ترميم خطوط انتقال فاضلاب قديمي، ساخت منهول. ساخت ابرو (پل)، ساخت مخازن نگهداري مواد شيميايي و تانکهاي سپتيک، ايجاد معابر غير هم سطح زمين و کاربردهاي خاص ديگراشاره نمود.
ساختار لوله هاي پلي اتيلني دو جداره اسپيرال
لوله هاي پلي اتيلني دو جداره اسپيرال براي کاربرد در شبکه هاي بدون فشار طراحي شده اند. اين لوله ها با اين تفکر ايجاد شده اند که در عين بالا بودن مقاومت حلقوي لوله( که يکي از مهمترني پارامترهاي طراحي در لوله هاي مدفون و تحت بار) از وزن پايين تري نسبت به لوله هاي تکجداره برخوردار باشند. از انجاييکه مقاومت حلقوي تابعي از شکل جداره لوله است طراحي جداره هب شکل مقاطع مستطيل شکل بوده که همين امر باعث افزايش مقاومت حلقوي ميشود. اين لوله ها تا سايز ???? توليد ميشوند.