پالت پلاستیکی استاندارد

با استفاده از پالت پلاستیکی میتوان بار را از تولید کننده به راحتی بدست خرده فروش ها رساند و بین مغازه ها توضیع کرد چون با استفاده از پالت پلاستیکی دیگر نیازی نیست بعد از تخلیه بار آن را بر روی پالت دیگری برای جابجای و حمل و نقل قرار بگیرد. در واقع با بکار گیری از پالت پلاستیکی نیاز استفاده از حمل و نقل دستی از بین رفته است همچنین برای جابجایی بار با پالت پلاستیکی دیگر نیازی نیست انرژی و هزینه زیاد صرف کنیم.

می توان گفت تولید پالت پلاستیکی استاندارد تاثیر بسزایی بر پالت ، بسته بندی وحتی طراحی انبار ها دارد. با استاندارد سازی پالت پلاستیکی باعث میشود طراحی انبار ها استاندار سازی شود و بتوان از فضای موجود بهترین استفاده را کرد.

پالت استاندارد 120*100 بر طبق ایزو 6780

سازگار با کانتینر های استاندار و بیشتر کامیون ها و ماشین های باری
استاندارد آسیا (چین، تایلند، مالزی، سنگاپور و...)
استادارد ECR
تطبیق داده شده با استاندارد بین المللی
دارای ابعاد مناسب برای چینش
مزایای پالت پلاستیکی استاندارد

کاهش هزینه حمل و نقل بار
کاهش خسارت های وارد شده به کالا با از بین رفتن نیاز حمل و نقل دستی
کاهش صفر ها جابجایی
کاهش ضایعات پالت های پلاستیکی
عدم لزوم ذخیره سازی پالت ها
سرعت بخشیدن به زمان تخلیه
کاهش هزینه ی انبار ها