توضیحاتی در مورد دوربینهای مداربسته

دوربين رايج مورد استفاده در سيستم هاي CCTV
دوربين رنگي و مونوکروم :
دوربين رنگي اين قابليت را دارند تا تصاوير را به صورت تمام رنگي به مونيتورهاي گيرنده ارسال نمايند البته از نظر قيمت در مقايسه با دوربين مونوکروم بسيار گرانتر مي باشند ولي با اين حال امروزه در نصب و راه اندازي سيستم هاي CCTV بسيار متداول شده است . در دوربين امنيتي به طور ويژه ممکن است اين نياز احساس شود که اشيا و امکانات بايد با دقت بالايي مورد مونيتورينگ قرار گيرند از اين رو دوربين رنگي نيز وارد بازار شده اند که در شرايطي که ميزان روشنايي محيط در حد پاييني باشد ميتواند با جزييات بالا تصاوير را به صورت رنگي نمايش دهد . دوربين مونوکروم که به نام هاي دوربين سياه و سفيد و يا B&W نيز خوانده ميشوند نسبت به دوربين رنگي قيمت پايين تري دارند اما از آنجا که براي رويت در مقايسه با دوربين رنگي نياز به روشنايي کمتري دارند در محيط هايي که روشنايي کمتر است و اشياي تيره تري وجود دارند ميتوان از اين دوربين ها استفاده نمود . اين نوع دوربين ها با توجه به اين که از CCD هاي SINGLE PLATE نيز استفاده ميکنند در مقايسه با دوربين رنگي تصاوير با دقت بالاتري را ارايه ميدهند .

شکل ظاهري دوربين مورد استفاده
در سيستم هاي CCTV با توجه به محيطي که نياز است تا دوربين نصب شود ميتوان از دوربيني در شکل هاي استوانه اي ، جعبه اي ، دام و دام هاي ترکيبي استفاده نمود . دوربين نوع دام از يک محفظه گنبدي شکل تشکيل شده اند که دوربين را در مقابل خطرات غير جدي محفظت ميکند . در درون اين محفظه ميتوان دوربين را به صورت قابل گردش به حالت افقي يا عمودي قرار داد . در دوربين دام ترکيبي بخش هاي هد متحرک براي چرخش به صورت افقي و يا عمودي ، موتور محرک لنز و خود دوربين هر يک در بخش هاي جداگانه اي درون محفظه در بر گيرنده دوربين قرار دارند . محفظه به طور کامل نسبت به رطوبت و غبار محفظت شده است و به گونه اي طرحي شده است که صداي ناشي از حرکت دوربين را به حداقل مي رساند . براي آموزش دوربين مدار بسته به اين لينک مراجعه نماييد