نیاز به دستگاه تصفیه آب خانگی

سلامتی و ایمنی علل اصلی برای تصفیه آب است. هنگامی که سیستم تصفیه آب صحیح را برای خانه تان انتخاب می کنید، به این فکر می کنید که هر دستگاه تصفیه آبی بهتر از هیچ است. اما مطمئناً بعضی از دستگاه های تصفیه آب بهتر از بقیه هستند. قیمت همیشه تعیین کننده کیفیت نیست. در اینجا ما برخی اطلاعاتی را عنوان می کنیم تا شما بتوانید دستگاه تصفیه آب مناسب را برای خانواده تان انتخاب کنید.

انتخاب دستگاه تصفیه آب خانگی
هنگامی که یک سیستم تصفیه آب را انتخاب می کنیم، سلامتی و ایمنی آن باید از عناصر ضروری مورد توجه باشند.
اگر شما یک تصفیه خانه در اطرافتان ندارید، باید منبع آب مورد استفاده تان را بشناسید تا بتوانید روی دستگاه تصفیه آب تصمیم بگیرید.
معمولاً تعدادی آلاینده در آب وجود دارد که نیاز است حذف شوند و برای رسیدن به این هدف باید مراحل مختلفی طی شود.تصفیه خانه های شهری از مراحل مختلفی برای تصفیه آب استفاده می کنند که ممکن است شما مصرف کننده نهایی آن باشید.
در اکثر مناطق آب مورد نیاز شما از یک رودخانه یا دریاچه یا از چاه های آب زیرزمینی تأمین می شود. در اغلب موارد فرایند سیستم تصفیه آب شامل موارد زیر است:
اسمز معکوس، تقطیر انتخابی و فیلتراسیون.
این به این علت است که هر سیستم تصفیه آبی روی آلاینده خاصی فوکوس می کند و در حذف بقیه عناصر ضعیف تر عمل می کند. به آنالیز زیر نگاه کنید. دستگاه های تصفیه آبی که از روش تقطیر آب استفاده می کنند باعث کشتن باکتری ها نیز می شوند. اما اگر شما آب را بجوشانید، نتایج مؤثر مشابهی بدست خواهید آورد.
اگر آب مورد استفاده شما از تصفیه خانه می آید، ضدعفونی آن انجام شده است و E. coli و سایر باکتری های مضر در آب موجود نیستند. بجز در موارد بروز طوفان های بزرگ و حوادث مشابه. اگرچه باکتری ها به شکل اسپور ممکن است در آب موجود باشند.
سیستم های تصفیه آب معمولی از یک فیلتراسیون انتخابی یا تعدادی محیط های فیلتراسیون برای حذف آلاینده های مختلف استفاده می کنند. سیستم های تصفیه آب دقیق از فیلتراسیون یا محیط های فیلتراسیون مختلف برای رسیدن به حداکثر حذف آلاینده ها استفاده می کنند.
شما باید درباره کیفیت و مراحل مورد استفاده در تصفیه آب، دستگاه تصفیه آب خانگی قبل از خرید آن دقت کنید و اطلاعات کسب کنید. زیرا این فاکتورها، حذف آلودگی ها و عملکرد سیستم را تحت تأثیر قرار می دهند.

ما می توانیم عملکرد یک دستگاه تصفیه آب با سیستم چند مرحله ای را مثال بزنیم. در مرحله اول، گرانول های کربن فعال، کلر و مواد شیمیایی را حذف می کنند و محصولات جانبی را گند زدایی می کنند. بعد از آن یک بلوک چند محیطی، آلاینده های گازی مانند THMsرا جذب می کند. سیستم تصفیه آب شهری، روش هایی را استفاده می کنند که نمی توانند اسپورهای باکتریایی را حذف کنند، در حالی که سوراخ های با قطر کمتر از میکرون بلوک می توانند حذف کنند.
در نهایت آب از مرحله تعویض یون گذر می کند. در مرحله تعویض یون، سرب و سایر فلزهای آلاینده را با تعویض یون های آلاینده ها با یون های سدیم و پتاسیم حذف می کنند. با افزودن این مرحله، به علت محتوای بهتر مواد معدنی آن و تعادل pH آب، آب خروجی طعم بهتر و سلامت بیشتری دارد.
اغلب خانه ها تنها به استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی با فیلتراسیون انتخابی نیاز دارند. اما در موارد سیل یا حتی بارش های سنگین، باکتری E. coli ممکن است در آب موجود باشد. اما تصفیه خانه های شهری معمولاً در چنین مواردی به مردم اطلاع رسانی می کنند. در چنین مواردی شما باید ابتدا آب را فیلتر کنید و سپس آن را بجوشانید.