تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی

مسلم است که هدف از خرید دستگاه تصفیه آب، تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و سالم است. اما با خرید دستگاه تصفیه آب خانگی کار تمام نخواهد شد. بلکه این دستگاه نیز همانند سایر دستگاه ها نیاز به مراقبت و رسیدگی دارد. مهمترین و شاید تنها نیاز پیگیری و مراقبت از دستگاه های تصفیه آب خانگی، تعویض به موقع فیلترهای آن است. چرا که عدم تعویض به موقع فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی ممكن است باعث غیر بهداشتی شدن و ناسالم شدن آب آشامیدنی خروجی از دستگاه تصفیه آب شود.

در واقع عدم تعویض به موقع فیلترهای دستگاه تصفیه آب، علاوه بر اختلال در روند تصفیه آب، كیفیت آب تصفیه شده را کاهش داده و همچنین باعث خسارت به اجزای دستگاه می شود. و بدین ترتیب موجب می شود شما متحمل هزینه های خیلی بیشتری شوید.

علت نیاز به تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلترهای دستگاه تصفیه آب باید بعد از گذشت مدت زمان معینی تعویض شوند. علت نیاز به تعویض فیلترها تجمع ذرات معلق موجود در آب نظیر شن و ماسه، گل و لای و ذرات فلزی ناشی از خوردگی لوله ها و .... است كه توسط فیلترها از آب جدا میشوند و در پشت فیلترها رسوب می کنند. این ذرات هم باعث کاهش حجم و فشار آب خواهد شد و همچنین منشأ آلودگی های ثانویه است. زیرا این رسوبات پشت فیلتر، محل مناسبی برای رشد میكروارگانیسم های بیماری زا خواهد بود.

فیلترهای كربنی نیز كه وظیفه حذف طعم و بوهای نامطلوب، کلر، گازهای شیمیایی از آب را دارند، حدود 6 ماه بعد از استفاده اشباع و نمی توانند ناخالصی ها را جذب کنند. در این حالت گازهای شیمیایی و كلر عبور کرده از این فیلترها در آب از این فیلترها باعث افت كیفیت آب می شوند. تخریب فیلترهای پیش تصفیه آب همچنین به مرور زمان باعث صدمه زدن به غشای RO شده و غشای دستگاه تصفیه آب خانگی را تخریب می كنند. درحالی كه با تعویض به موقع این فیلترها می توان از صدمه به غشای RO جلوگیری كرد و هزینه نگهداری دستگاه را كاهش داد.

با اشباع شدن فیلترهای كربن فعال، مواد آلی در این فیلترها جمع می شوند و محیط مناسبی برای تغذیه و رشد میكروارگانیسم ها را فراهم می کند و بدین ترتیب باعث به وجود آمدن مشكلات جدی در سلامت و بهداشت آب می شوند.

با تعویض به موقع فیلترهای دستگاه تصفیه آب، علاوه بر حفظ سلامت و بهداشت آب آشامیدنی، باعث كاهش قابل ملاحظه هزینه های نگهداری دستگاه تصفیه آب نیز خواهد شد.
بهتر است و توصیه می گردد که هر بار پس از تعویض فیلتر، تاریخ تعویض آن را یادداشت كرده و آن را در محلی قابل رویت بچسبانید. با این برگه دوره های بعدی تعویض فیلترها را به خاطر خواهید داشت.