مکانیزم سیستم تصفیه آب صنعتی

سیستم تصفیه آب صنعتی با توجه به نوع آنالیز شیمیایی و فیزیکی طراحی می گردد
سیستم تصفیه آب صنعتی به دلیل وجود نمک های محلول در آب به انواع آب های لب شور و آب های دریایی اجزای متقاوتی خواهد داشت
در صورت وجود نمک های محلول در آب تا میزان 4500 میلی گرم بر لیتر از سیستم اسمز معکوس نوع لب شور می توان استفاده نمود
در سیستم تصفیه آب صنعتی با آب شیرین کن استفاده از فبلتراسیون های شنی و کربنی پیشنهاد می گردد
فیلتر شنی بمنظور کاهش اندازه دانه بندی املاح آب تا سطح 50 میکرون استفاده می گردد ،فیلتر زغالی یا کربن اکتیو جهت حذف طمع ، مزه ،رنگ . کدورت و نیز حذف کلر آب می گردد
در فرایند سیستم تصفیه آب صنعتی ، اسمز معکوس استفاده از فیلتر های میکرونی جهت کاهش ذرات معلق تا سطح 5 میکرون می گردد
اساس کاری اصلی سیستم تصفیه آب عبور ذرات ریز 5 میکرون از روزنه های ممبران که از جنس پلی آمید می باشند با فشار متناسب با نوع ظرفیت درخواستی از ممبران ها می باشد
ممبران وظیفه دارد تا 99 درصد نمک های محلول در آب را با سطح دانه یندی 0.002 میکرون حذف نماید و آبی با شرایط خلوص بالا تصفیه نماید


فرایند تصفیه آب صنعتی در روش اسمز معکوس یا آب شیرین کن شامل قطعات زیر می باشند

1-فیلتر شنی
2-فیلتر کربنی
3-فیلتر میکرونی
4-پمپ تزریق
5-پمپ طبقاتی
6-ممبران
7-تابلو برق
8-فلومتر تولید
9-فلومتر پساب
10- شاسی مقاوم
11-پرشر سوئیچ
12-شیر برقی
13-واحد CIP