معرفی و آشنایی با انواع مدل‌های دوچرخه 6

دوچرخه برقي (Electric Bike / E-Bike)
يک دوچرخه برقي و يا در اصطلاح (E-Bike) همان دوچرخه معمولي مي‌باشد، اما با اجزاي الکتريکي. با اين وجود اين دوچرخه‌هاي کاملا در اجزاي فرمان، پدال و همچنين در نحوه کاربري کاملا مشابه به دوچرخه‌هاي معمولي مي‌باشند تنها با اين تفاوت که داراي اجزاي الکتريکي موتور و باتري جهت ذخيره‌سازي انرژي الکتريسيته هستند. البته نبايد اين دوچرخه‌ها را با يک موتور سيکلت برقي مقايسه کرد چرا که طراحي و هدف از توليد هر يک از آنها کاملا متفاوت است.
E-Bikeها تنها يک دوچرخه معمولي با يک موتور کوچک براي استفاده در مواقع لازم از جمله سراشيبي‌هاي تند و يا در مسير نا هموار هستند تا بتوان از انرژي موتور جهت سهولت و افزايش لذت دوچرخه سواري استفاده نمود. در واقع دوچرخه‌هاي الکتريکي جهت سهولت دوچرخه‌سواري در شرايط ناهموار مي‌باشند و نه به معني جاگزيني براي نيروي انساني.
مشخصه بارز در اين دوچرخه‌ها، داشتن موتوري است که توسط انرژي ذخيره شده در باتري، شروع به کار مي‌کند و به دوچرخه‌سوار در بالا رفتن از تپه‌ها کمک قابل توجهي مي‌نمايد (البته ناگفته نماند که اجزاي الکتريکي موتور و باطري موجود در آنها موجب افزايش وزن اين گروه شده‌است).
دوچرخه دو سرنشين (Tandem Bike)
دوچرخه‌سواري هميشه يک تجربه فوق العاده براي هر سني است. تفاوتي ندارد که سن شما 16 سال باشد و يا 61 سال، در هر صورت مي‌توانيد از انجام اين ورزش لذت ببريد و فقط محدود به گروه سني جوان نمي‌باشد. در طراحي TANDEM از دوچرخه‌هاي کوهستان و جاده، الهام گرفته شده است به طوري که داراي ترمزهاي قوي، سيستم دنده متنوع، فرمان بهينه شده و ... مي‌باشند. اين نوع دوچرخه‌ها معمولا به صورت سفارشي و بر اساس ارتفاع و فرم بدن دوچرخه سواران ساخته شده و بيشتر براي تورهاي راه دور مورد استفاده قرار مي‌گيرد.