اصول نگهداری و تعمیرات پمپ های كف كش و لجن كش

الف: الكتروپمپ های لجن كش:
این الكتروپمپ‌ها جهت پمپاژ مایعات دارای ذرات جامد معلق و الیاف بلند، فاضلاب، آبهای آلوده، شلاكه آبهای گل‌آلود و ... مناسب می باشد. در این الكتروپمپ ها نسبت به نوع سیال مورد پمپاژ می‌توان از پروانه تك‌پره‌ای و پروانه یك طرف باز و یا چندپره استفاده نمود.
الكتروموتور مورد استفاده در این پمپ‌ها از نوع سه فاز میباشد. در ناحیه آببندی محور و در حد فاصل بین الكتروموتور و پمپ از دو نوع آببند مكانیكی مختلف با یك محفظه روغن استفاده می‌شود به سبب لزوم خنك كاری الكتروموتور و احتراز از ارتعاش، نباید الكتروپمپ در شرایط خشك استارت شود
تذكر: اندازه قطعات جامدی كه الكتروپمپ‌های لجن‌كش می توانند پمپاژ كنند بر اساس پاساژ پروانه الكتروپمپ قابل تعریف می‌‌باشد. در صورتیكه اندازه مواد جامد بیشتر از حد مجاز باشد از توری مناسب استفاده كنید.

ب: الكتروپمپ های كف كش:
این نوع الكتروپمپ‌ها برای پمپاژ آب صاف طراحی شده‌اند و با توجه به امتیاز هد و دبی بالا و نصب سریع و آسان این محصولات به طور عمده برای پمپاژ آب از چاهها، رودخانه‌ها و استخرها و آبیاری مزارع مورد استفاده قرار می‌گیرد. قطر ذرات معلق در آب برای این نوع الكتروپمپها اهمیت زیادی داشته و جهت استفاده از این نوع الكتروپمپ ها در مناطق شن‌زار توصیه می‌شود كه حتماً بر روی دستگاه توری مناسب نصب گردد تا از ورود شن و ماسه به داخل الكتروپمپ جلوگیری بعمل آید.
تذكر: الكتروپمپ های کفکش و لجن‌كش نبایستی خارج از شرایط مشخص شده در پلاك(دبی، دورفشار، دما و سایر دستورات و آیین نامه های كاركرد) بكار گرفته شود. لذا جهت اطمینان از كاركرد صحیح پمپ نیاز است افرادی كه تخصص لازم، جهت حفظ و نگهداری از پمپ را دارند مسئولیت نصب و نگهداری از پمپ رابرعهده بگیرند. در هر صورت در مواقعی كه با مشكلی مواجه می‌شوید بامهندسی فروش كارخانه یا یكی از نمایندگیهای مجاز كارخانه سازنده تماس حاصل نمایید.

حمل الكتروپمپ ها
حمل این پمپها توسط حلقه زنجیری كه به بالای محفظه موتور متصل است انجام می‌گیرد. یك حلقه زنجیر را در شیار موجود در محفظه موتور وارد نموده و سپس توسط پیچ و مهره 26 ـ 920 و 26-914 محكم نمایید نحوه نصب ثابت در شكل (الف) و برای حالت نصب متحرك در شكل(ب) نشان داده شده است. این زنجیر بایستی صرفاً برای حمل خود پمپ بكار گرفته شود و بار دیگری به آن اعمال نشود.
تذكر: از كابل برق پمپ برای حمل استفاده نشود.
منبع: بازرگانی گردان