پنل خورشیدی و انرژی پاک قسمت 3

براي سود جستن از انرژي خورشيدي دو راه وجود دارد :
استفاده مستقيم از نور خورشيدو تبديل آن به الکتريسيته از طريق سلولهاي فتوولتائيک
کاربردهاي غير نيروگاهي
از انرژي حرارتي خورشيد مي توان در زمينه هايي بصورت صنعتي، تجاري و خانگي استفاده کرد،کابردهاي غير نيروگاهي انرژي حرارتي خورشيد شامل موارد متعددي مي‌باشد که اهم آنها عبارت‌اند از:
* گرمايش آب مصرفي( آب گرمکن وحمام خورشيدي براي منارل، ساختمانها، کارخانجات و استخرها)
* گرمايش و سرمايش ساختمان و تهويه مطبوع خورشيدي
* آب شيرين کنهاي خورشيدي (در اندازه هاي خانگي و صنعتي)
* خشک کنهاي خورشيدي ( براي خشک کردن مواد غذايي و محصولات کشاورزي)
* اجا ق هاي خورشيدي
* کوره خورشيدي
* خانه هاي خورشيدي
* يخچال خورشيدي
الف: آبگرمکن‌هاي خورشيدي و حمام خورشيدي
توليد آب گرم مصرفي ساختمانها اقتصادي‌ترين روشهاي استفاده از انرژي خورشيدي است مي‌توان از انرژي حرارتي خورشيد جهت تهيه آب گرم بهداشتي در منازل و اماکن عمومي به خصوص در مکانهايي که مشکل سوخت رساني وجود دارد استفاده کرد.
ب:گرمايش و سرمايش ساختمان و تهويه مطبوع خورشيدي
اولين خانه خورشيدي در سال 1939 ساخته شد که در آن از مخزن گرماي فصلي براي بکارگيري گرماي آن در طول سال استفاده شده است. گرمايش و سرمايش ساختمانها با استفاده از انرژي خورشيد، ايده تازه‌اي بود که در سالهاي 1930  مطرح شد و در کمتر از يک دهه به پيشرفتهاي قابل توجهي رسيد.
پ :آب شيرين کن خورشيدي
هنگامي که حرارت دريافت شده از خورشيد با درجه حرارت کم روي آب شور اثر کند تنها آب تبخير شده و املاح باقي مي‌ماند.
سپس با استفاده از روشهاي مختلف مي‌توان آب تبخير شده را تنظيم کرده و به اين ترتيب آب شيرين تهيه کرد. با اين روش مي‌توان آب بهداشتي مورد نياز در نقاطي که دسترسي به آب شيرين ندارند مانند جزاير را تأمين کرد.
ت: خشک کن خورشيدي
خشک کردن مواد غذايي براي نگهداري آنها از زمانهاي بسيار قديم مرسوم بوده و انسان‌هاي نخستين خشک کردن را يک هنر مي‌دانستند.
ث:اجاقهاي خورشيدي
دستگاههاي خوراک پز خورشيدي اولين بار بوسيله شخصي بنام نيکلاس ساخته شد. اجاق او شامل يک جعبه عايق بندي شده با صفحه سياهرنگي (پنل خورشيدي )  بود که قطعات شيشه‌اي درپوش آنرا تشکيل مي‌داد اشعه خورشيد با عبور از ميان اين شيشه‌ها وارد جعبه شده و بوسيله سطح سياه جذب مي‌شد سپس درجه حرارت داخل جعبه را به 88 درجه افزايش مي‌داد. اصول کار اجاق خورشيدي جمع آوري پرتوهاي مستقيم خورشيد در يک نقطه کانوني و افزايش دما در آن نقطه مي‌باشد.
ج: کوره خورشيدي
در قرن هجدهم نوتورا اولين کوره خورشيدي را در فرانسه ساخت و بوسيله آن يک تل چوبي را در فاصله 60 متري آتش زد.
بسمر پدر فولاد جهان نيز حرارت مورد نياز کوره خود را از انرژي خورشيدي تأمين مي‌کرد. متداولترين سيستم يک کوره خورشيدي متشکل از دو آينه يکي تخت و ديگري کروي مي‌باشد. نور خورشيد به آينه تخت رسيده و توسط اين آينه به آينه کروي بازتابيده مي‌شود. طبق قوانين اپتيک هر گاه دسته پرتوي موازي محور آينه با آن برخورد نمايد در محل کانون متمرکز مي‌شوند به اين ترتيب انرژي حرارتي گسترده خورشيد در يک نقطه جمع مي‌شود که اين نقطه به دماهاي بالايي مي‌رسد..
چ: خانه‌هاي خورشيدي
ايرانيان باستان از انرژي خورشيدي براي کاهش مصرف چوب در گرم کردن خانه‌هاي خود در زمستان استفاده مي‌کردند. آنان ساختمانها را به ترتيبي بنا مي‌کردند که در زمستان نور خورشيد به داخل اتاقهاي نشيمن مي‌تابيد ولي در روزهاي گرم تابستان فضاي اتاق در سايه قرار داشت. در اغلب فرهنگ‌هاي ديگر دنيا نيز مي‌توان نمونه‌هايي از اين قبيل طرحها را مشاهده نمود.
ح:يخچالهاي خورشيدي
از يخچالهاي خورشيدي جهت سرويس دهي و ارائه خدمات بهداشتي و تغذيه‌اي در مناطق دور افتاده و صعب العبور استفاده مي‌گردد. عملکرد مناسب يخچالهاي خورشيدي تا حدي بوده‌است که در طي 5 سال گذشته بيش از 10000 يخچال خورشيدي براي کاربردهاي بهداشتي و درماني در سراسر آفريقا راه اندازي شده‌است .