چیپ داخلی دوربین مدار بسته

يکي از عوامل تاثير گذار بر کيفيت دوربين مدار بسته همان چيپ داخلي دوربين مدار بسته مي باشد. که بسيار بر کيفيت تاثير گذار است.اين قسمت با تکنولوژي دوربين مدار بسته پيشرفت هاي شايان ذکري داشته است و هر روزه در حال رشد و توسعه است .

قصد داريم مختصري به عملکرد آن اشاره داشته باشيم:سازندگان تشخيص تصوير از چه طريقي مي توانند حساسيت و تشخيص را بهبود دهند ؟

يکي از روش هايي که سازندگان تشخيص از آنها استفاده مي نمايند همان چيپ داخلي دوربين مداربسته است که از طريق آن و با توجه به پيشرفت هاي اخير در تکنولوژي مي شود تا با استفاده از ترکيب چيپ هاي چندي بعدي بتوان با شارژ فوتوني بالاتر از سطح تشخيص صدا کيفيت را به خوبي بهبود و ارتقا داد.اينگونه بسيار از نواقص تصويري هم برطرف مي شود.دريافت تصوير معمولا پس از تشخيص تصوير صورت مي پذيرد.اما قبل آن لازم است که عامل ديگر مثل تشخيص صدا در فضاي دوربين مدار بسته فعال باشد.در حالت هاي چند بعدي تغيير واحد از طريق ولتاژهاي بالا انجام مي شود که به صورت پيکسلي افزايش مي يابد در نتيجه طبق فرآيند تاثير پذيري الکترون هاي بعدي هم ايجاد مي شوند البته ميزان دريافت بستگي به ميزان ولتاژ دارد و بسته به ميزان دريافت ولتاژ توليد خواهيد داشت. فروش دوربين مداربسته

روند جريان سيگنال به اين صورت است که در مسير عبوري سيگنال ها قبل از اينکه به منبع شارژ برسند به دو مورد ديگر در ابتدا مي رسند يکي از آنها ارتقا دهنده ي چيپ داخلي دوربين مدار بسته است و ديگري منبع اصلي صوت حال نسبت اين سيگنال به نسبت صوت از دوربين هايي که عملکردي در سطح استاندارد دارند بالاتر خواهد بود و مزيت ديگري که پيدا مي کنند اينست که عملکرد تصوير پردازي نسبت به دوربين هاي قبل در برابر شرايط کم نور افزايش مي يابد.يک عاملي که بر چيپ داخلي دوربين مدار بسته تاثير گذار است دما است که هرچه ميزان دما پايين تر باشد ميزان دريافت بيشتر خواهد بود.به علت اين که منبع صوتي هم همراه است.در سيستم تشخيص گر ها يکي از عواملي که بايد ثابت بماند همان واحد دما است و حال که در دماي پايين دريافت بيشتر مي شود پس براي تنظيم دما احتياط بيشتري لازم است.
منبع: نگا