مجموعه کامل نیروگاهی شامل مولدهای برق موازی

مولد هاي برق موازي
مزاياي مولدهاي برق موازي برخي از قابليتهاي مربوط به موازي کردن مولدهاي برق شامل افزايش قابليت اطمينان مجموعه، قابليت توسعه، انعطاف پذيري بيشتر، نگهداري و سرويس آسانتر و بهينه نمودن هزينه ها مي باشد.

فامکو مقدمه
استفاده از مولدهاي برق بصورت موازي بدليل مزاياي آن همواره مورد توجه بوده است وليکن بدليل پيچيدگي هاي فني و هزينه هاي ريالي تا پيش از اين بيشتر در ارتباط با مولدهاي با قدرتهاي بالا از آن استفاده مي گرديد.
در گذشته بدليل محدوديتهاي پيشرفت تکنولوژي و نبودن لوازم و ابزار جديد که عمدتا بر مبناي سيستم هاي ميکروپروسسوري اخيرا عرضه گرديده است مشکلاتي وجود داشته که به برخي از آنها اشاره مي گردد:
هزينه ساخت تابلوهاي کنترل و اجزا آن بسيار گران و فضاي مورد نياز آن زياد بوده است.
بدليل تعدد اجزا نصب سيستم داراي پيچيدگي زياد بوده و هزينه و زمان زيادي را صرف مي نموده است.
به دليل کيفيت عملکرد ديزل ها و ژنراتور ها و عناصر کنترلي سيستم امکان تنظيم دور، تنظيم ولتاژ، پخش بار و سنکرون نمودن آنها بسادگي امکان پذير نمي گرديد.
به جهت استفاده از مزاياي مولدهاي برق موازي و حل محدوديتهاي آن گروه مهندسين رعد اقدام به ارائه مجموعه هاي کامل نيروگاهي شامل مولدهاي برق موازي بهمراه کليه ملحقات و تابلوهاي کنترل مربوطه با توجه به دستاوردهاي جديد تکنولوزي سازندگان معتير دنيا بصورت يکپارچه نموده است.

فامکو مزاياي مولدهاي برق موازي
برخي از قابليتهاي مربوط به موازي کردن مولدهاي برق شامل افزايش قابليت اطمينان مجموعه، قابليت توسعه، انعطاف پذيري بيشتر، نگهداري و سرويس آسانتر و بهينه نمودن هزينه ها مي باشد.

فامکو قابليت اطمينان
مفهوم جايگزيني در موازي نمودن مولدهاي برق موجب ايجاد قابليت اطمينان بالا در کاربردهاي مهم و حساس مي باشد. براي مثال اگر قابليت اطمينان يکدستگاه ديزل ژنراتور را 98% در نظر بگيريم در صورت استفاده از N+1 دستگاه قابليت اطمينان 99.96% و در صورت استفاده از N+2 دستگاه قابليت اطمينان 99.999% خواهد بود. ( N تعداد دستگاههاي موازي با توان معادل ديزل ژنراتور اوليه مي باشد) در ترکيب بندي موازي در صورتي که يکي از دستگاهها دچار مشکل فني شود، بارهاي با اولويت زياد توسط ساير دستگاهها تامين مي گردند. در حالت معمول با توجه اينکه بارهاي مصرفي شامل قسمتهاي با اولويت زياد و قسمتهاي با اولويت کم مي باشند بدون اضافه نمودن هزينه ناشي از خريد ديزل ژنراتور هاي اضافي براي جايگزين نمودن ميتوان با منظور نمودن مفهوم اولويت قابليت اطمينان تامين بار را بالا برد.

فامکو قابليت توسعه
در هنگام برآورد قدرت معمولا در نظر گرفتن مسائل ناشي از توسعه در آينده کار بسيار دشواري مي باشد. در صورتي که مسئله توسعه آتي بيش از اندازه مورد توجه قرار گيرد اين امر موجب سرمايه گذاري اوليه زيادي خواهد شد و در صورتي که اين امر مورد توجه قرار نگيرد در آينده هزينه هاي تعويض دستگاه بسيار گران خواهد شد. در موازي نمودن مولدهاي برق امکان توسعه آتي در هر مرحله وجود دارد.

فامکو انعطاف پذيري
استفاده از چند دستگاه ديزل ژنراتور موازي امکان حمل و نقل آسانتر و چيدمان با انعطاف پذيري بيشتري را در محل نصب دارد و هنگام نصب در طبقات نيز امکان توزيع بار در محدوده بزرگتري را محيا مي نمايد. بار مصرفي يک دستگاه بزرگ ميبايستي از 30% توان نامي آن کمتر نباشد در حين استفاده از يک دستگاه بزرگ و در شرايط کم باري نياز به دستگاههاي بار مصنوعي و يا خاموش کردن دستگاه جهت جلوگيري از بروز صدمه به آن مي باشد که اين مورد در ارتباط با مولدهاي برق موازي از طريق خاموش کردن اتوماتيک يک و يا چند دستگاه صورت مي پذيرد و نهايتا منجر به کم شدن استهلاک کل سيستم مي گردد.

فامکو سرويس و نگهداري
هنگام استفاده از چند دستگاه موازي در هر زمان امکان خارج نمودن يک يا چند دستگاه جهت انجام سرويس و تعميرات احتمالي بدون ايجاد وقفه در تامين بارهاي با اولويت زياد وجود دارد. اين قابليت باعث زياد شدن قابليت اطمينان و کم شدن هزينه هاي ناشي از تامين برق جايگزين در هنگام سرويس دستگاهها مي گردد. کيفيت بالا و قيمت تمام شده بهينه ديزل هاي مورد استفاده در ديزل ژنراتور هاي با قدرتهاي 600-300 کيلووات معمولا بدليل کاربرد در ماشين آلات نقليه و ماشين آلات صنعتي معمولا در تعداد زيادي توليد مي شوند. بدليل توليد زياد و شرايط رقابتي سازندگان اين ديزل ها داراي کيفيت بالا و قيمت تمام شده بهينه مي باشند و داراي حداقل هزينه هاي سرويس و نگهداري در آينده مي باشد. در منحني ذيل اين مطلب کاملا مشخص گرديده است.
کيفيت بالا و قيمت تمام شده بهينه ديزل هاي مورد استفاده در ديزل ژنراتور ها ي با قدرتهاي 600-300 کيلووات معمولا بدليل کاربرد در ماشين آلات نقليه و ماشين آلات صنعتي معمولا در تعداد زيادي توليد مي شوند. بدليل توليد زياد و شرايط رقابتي سازندگان اين ديزلها داراي کيفيت بالا و قيمت تمام شده بهينه مي باشند و داراي حداقل هزينه هاي سرويس و نگهداري در آينده مي باشد. در منحني ذيل اين مطلب کاملا مشخص گرديده است.

مولد هاي برق موازي
فامکو امکانات ويژه
در مولدهاي برق موازي امکانات ويژه ذيل بنابر شرايط کار و درخواست استفاده کننده وجود دارد: موازي با برق شهر مولدهاي برق موازي امکان عملکرد موازي با سيستم برق شهر توزيع شده از طريق يک و يا چند پست را دارند. مزاياي ويژه کارکرد موازي با برق شهر بشرح ذيل مي باشند:

فامکو مولد هاي برق موازي
عملکرد مولدهاي برق موازي بعنوان اضطراري:
در اين حالت در صورت بروز مشکل در شبکه برق شهر مولدهاي برق موازي وارد مدار مي شوند و برق مصرفي را تامين مي نمايند. در صورتي که برق شهر مجددا وصل شود ابتدا مولدهاي برق و برق شهر موازي مي شوند و پس از مولدهاي برق موازي از سيستم خارج مي شوند بنابر اين از ديد مصرف کننده فقط يکبار قطع برق هنگام رفتن برق شهر ديده ميشود و بازگشت برق شهر حس نمي شود.
عملکرد مولدهاي برق موازي بهمراه برق شهر- دائم کار:
در اين حالت برق مصرفي توسط مولدهاي برق موازي و برق شهر هر کدام بميزان تعريف شده و همزمان صورت مي پذيرد.
عملکرد مولدهاي برق موازي بهمراه برق شهر- پيک بار:
در اين حالت برق مصرفي توسط برق شهر تامين مي گردد وليکن در هنگام اوج بار که در زمان مشخص و يا با شرايط بار مصرفي مشخص تعيين ميگردد مولدهاي برق موازي جهت جبران کسري آن وارد سيستم مي شوند.
در صورتي که توان مصرفي بالا باشد امکان دسته بندي مولدهاي برق و موازي نمودن چند مرحله اي با توجه به بار مصرفي وجود دارد.

فامکو مولد هاي برق موازي
توزيع بار هوشمند
سيستم کنترل مولدهاي برق موازي امکان توزيع برابر و يا دلخواه بار اکتيو و راکتيو مصرفي و يکسان نگهداشتن ساعت کار ديزلها را بصورت هوشمند دارد. ارتباط با انواع شبکه هاي کنترلي سيستم کنترل مولدهاي برق موازي در يک محيط باز امکان تبادل اطلاعات با هر نوع کنترلر، PLC ،PC ،HMI، SCADA و ... را جهت نمايش و ذخيره و ورود اطلاعات و صدور فرامين مورد نظر را دارد.

FAMCO QR Code 2010کليه حقوق اين مطلب متعلق به گروه صنعتي فامکو مي باشد. هر گونه کپي برداري از اين مطلب طبق قوانين جرايم رايانه اي پليس فتا جرم محسوب شده و توسط قوانين وزرات انفورماتيک ايران، وزارت ارشاد، بخش رسانه هاي ديجيتال برخط و پليس فتا، قابل پيگيري مي باشد.