آلودگی آب های شهری و روشهای تصفیه آب

تغيير شرايط اقليمي تحت تاثير آلودگي هاي مختلف، زندگي انسان را به مخاطره انداخته است. از جمله آلودگي هاي مهم، آلودگي آب است که با توجه به کمبود آب شيرين، اثر مستقيمي بر توسعه يک کشور دارد. بنابراين پالايش آب هاي آلوده در جهان از اهميت خاصي برخوردار است و هزينه زيادي را به شهرها و کشورها تحميل مي کند. لذا انتخاب فناوري مناسب با توجه به شرايط آب و هوايي، اقتصادي و اجتماعي هر منطقه حايز اهميت فراوان است. روش طبيعي پالايش آب هاي آلوده شهري به وسيله نيزارها، علاوه بر هزينه کم، راهبري ساده، فناوري پايين مورد نياز و مصرف انرژي کم و در مقايسه با روش هاي معمول پالايش، روشي مناسب براي حذف آلاينده ها از آب بوده که در اصلاح و بهبود محيط زيست نيز موثر است.

آلودگی آب شهری
آلودگی آبهای شهری فقط مربوط به کشور ایران نیست و یکی از مشکلات جهانی محسوب می شود که به ارزیابی مداوم و تجدیدنظر در سیاست منابع آبی در همهٔ سطوح کشور احتیاج دارد، منظور از همه سطوح در نظر گرفتن آب های درون مرزی، آب های بین المللی و حتی چاه ها می باشد. آلودگی آب های شهری نیز یکی از معضلات شهری است. آمارهای بین المللی نشان می دهد که هفتصد میلیون هندی به توالت مناسب دسترسی ندارند، و روزانه ده هزار کودک هندی از اسهال می‌میرند و حدود نود درصد از شهرهای چین از سطوح آب آلوده رنج می‌برند، و نزدیک به ۵۰۰ میلیون نفر به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.

جالب است بدانید که همزمان با مسئله بحران آلودگی آب در کشوهای در حال توسعه، کشورهای صنعتی شده بخوبی با مشکلات آب مبارزه می‌کنند.

تعریف آلودگی آب

تعریف اول: آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدرا هر معرف اعم از شیمیایی ، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه‌اش شود.
تعریف دوم:به آب هایی لفظ آلوده اطلاق می‌شود که تحت تاثیر آلاینده‌های مرتبط با برخورد و تماس بشر قرار گرفته باشد، و هیچ گونه استفاده انسانی، مانند آب آشامیدنی، را به همراه ندارد یا/و به منظور حمایت از اعضای جامعه هم زیستانش دستخوش یک تغییر مشخص در قابلیت‌هایش شده باشد، مثل ماهی‌ها. پدیده‌های طبیعی مانند آتشفشان‌ها، طوفان‌ها، و زلزله‌ها نیز تغییرات عظیمی را در کیفیت آب و وضعیت بوم شناختی آن باعث می‌شوند.

عوامل آلودگی آب
آب یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین عامل حیات موجودات زنده است از این نظر جلوگیری از آلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه می‌باشد عوامل آلوده کننده آب بسیار گوناگون‌اند و می‌توانند هم منابع آبهای زیرزمینی و هم آبهای سطحی را آلوده کنند. در همين راستا، کارآيي و نقش نيزارها در پالايش آب هاي آلوده شهري مورد مطالعه قرار گرفته و بازدهي نيزار مصنوعي با جريان زير سطحي نمونه (پايلوت) با گياه ني «فراگمايتيس استراليس» براي پالايش آب هاي آلوده شهري تهران به صورت موردي بررسي شده است.