انتخاب بويلر و ديگ بخار

براي انتخاب بويلر و ديگ بخار ابتدا بايد تعيين ظرفيت نمود. منظور از تعيين ظرفيت دستگاه محاسبه ميزان خروجي بخار مورد نياز براي مصرف مي باشد.
روش هاي محاسبه و تعيين ظرفيت دقيق يك بويلر بخار بسيار پيچيده و زمانگير است و حتي در برخي موارد استفاده از نرم افزارها الزامي است.
زيرا عوامل زيادي مانند اتلاف هاي حرارتي ، كندانس بخار و طراحي خطوط انتقال سيال سبب ايجاد اين پيچيدگي ها مي گردد.

پس براي تعيين ظرفيت ديگ بخار چه كاري بايد انجام داد؟
اگر نقشه طراحي و اطلاعات فني مورد تاييد وجود ندارد روش اول مشاوره فني با شركت هاي ماشين ساز مي باشد.
در صورتي كه به ماشين ساز يعني شركت هاي توليد كننده خطوط توليد محصولات دسترسي نداريد مي توانيد از مشاوره فني شركت هاي بويلرساز مورد تاييد بهره ببريد.
ولي در صورتي كه قصد مشاوره نداريد براي برآورد ظرفيت بسته به نوع مصرف و كاربرد بخار در صنعت شما مي توانيد به موارد ذيل توجه نماييد.
در محاسبات سر انگشتي هر تن بخار معادل 500 الي 600 هزار كيلو كالري قدرت و پاور ايجاد مي كند و بلعكس.
لذا بعد از تعيين بارگرمايشي مورد نياز مي توانيد تناژ بخار مورد نظر را محاسبه نماييد.
البته يادتان باشد كه ضرايب لازم جهت اتلاف هاي حرارتي، كندانس بخار و موارد ديگر را نيز مدنظر داشته باشيد.
بعد از تعيين حجم بخار مصرفي تعيين فشار كار دستگاه از اهميت زيادي برخوردار است زيرا بخار اشباع در فشارهاي مختلف داراي دماي مشخصي مي باشد
براي اين منظور مي توانيد از جداول خصوصيات بخار اشباع استفاده نماييد.

با ارائه فشار كار ديگ بخار و ميزان حجم خروجي بخار به هر توليد كننده بويلر به علاوه نوع سوخت مصرفي دستگاه شما بويلر خود را انتخاب نموده ايد.