بازرسی، نگهداری و ایمنی دیگ بخار و آبگرم

ديگ هاي بخار صرف نظر از اندازه و نوعشان مي توانند خطرناک باشند و چنانچه درست بازرسي و نگهداري نشوند باعث خسارت جاني و مالي قابل توجهي خواهند شد.
اگر چه ادوات ايمني ديگ از تبديل شدن شرايط عملياتي خطرناک ديگ به فاجعه جلوگيري ميکنند،اما فقط با نگهداري درست مي توان از وقوع شرايط عملياتي خطرناک در ديگ هاي بخار پيشگيري نمود. تنها راه جهت حصول اطمينان از عملکرد صحيح ادوات ايمني يا کنترل ديگ هاي بخار اين است که نگهداري، تست، و بازرسي مورد نياز آن ها به طور مرتب انجام شود. در آمريکا بازرسي مرتب ديگ هاي بخار امري قانوني است که اکثراً توسط ايالات و در بعضي موارد توسط فرمانداري ها و شهر ها کنترل مي شود. ديگ هاي بخار بايد توسط بازرسين گواهينامه دار طبق يک برنامه زماني مدون مورد معاينه قرار گيرند.
سرويس و نگهداري روز مر? ديگ هاي بخار از مسئوليت هاي مهندسين تأسيسات، مديران نگهداري ساختمان و يا مديران ساختمان است.

نکت? مهم و قابل توجه اين است که اکثر مشکلات ديگ هاي بخار اتفاق نمي افتند؛ بلکه به تدريج و طي يک دوره زماني طولاني بوجود مي يند به گونه اي که غالباً پرسنل نگهداري متوجه آن ها نمي شوند. بازرسي مرتب ديگ هاي بخار علاوه بر ايمني،از نظر عملکرد بهينه و راندمان انرژي نيز حائز اهميت است. ديگ هاي بخار انرژي بالايي مصرف مي کننــــــد و از لحاظ مصرف انرژي سالانه، دومين مصرف کننده عمده در سيستم هاي تهويه مطبوع مي باشند. عملکرد ناکارآمد ديگ هاي بخار به منزل? اتلاف انرژي وافزيش هزينه هاست. بازرسي هاي منظم همچنين مي توانند عمر يک ديگ را طولاني کنند.

بويلر|بازرسي،نگهداري و ايمني ديگ هاي بخار برنامه هفتگي ديگ هاي بخار:
در حالتي که مشعل روشن است، با حضور مسئول تأسيساتديگ هاي بخار، کليد پمپ تغذيه آب را روي حالت خاموش قرار داده و بگذاريد در اثر تبخير، سطح آب پايين رود تا به علامت کم آبي روي شيشه آبنما برسد. در اين وضعيت ، بايد مشعل خاموش شده و چراغ مربوط به سطح آب کم روشن و زنگ خطر شروع بکار نمايد. توسط کليد مربوطه، زنگ را قطع و اجازه دهيد آنقدر بخار خارج گردد تا به سطح آب خيلي کم برسد. در اين لحظه چراغ مربوط به سطح آب خيلي کم روشن شده و آژير شروع بکار مي کند. صدي آژير توسط کليد مربوطه قطع و پس از اينکه اين مراحل به خوبي کنترل شد، پمپ تغذيه آب را روشن و آبگيري را کامل کرده و مشعل را روشن نمييد. ين مراحل جهت اطمينان از عملکرد سيستم کنترل آب انجام مي شود. ديگ نمي بايست مدت زيادي در حالت سطح آب خيلي کم باقي بماند.
تجهيزات هشدار دهنده ديگ از قبيل زنگ ها و لامپ ها را کنترل نماييد.
صافي پمپ تغذيه را کنترل نموده و در صورت نياز آنرا تميز نماييد.
وقتي که مشعل درحال کار مي باشد، چشم الکتريکي را از جاي خود خارج کنيد. شعله بايد بلافاصله قطع و چراغ اخطار روشن شده و آژير شروع بکار نمايد. بدين ترتيب مدار کنترل شعله بررسي مي گردد.
چشم الکتريکي را با پارچه ي نرم و تميز پاک کرده و در جاي خود قرار دهيد.
الکترودهي جرقه زن و فنجانک سوخت (1) يا نازل (2) را کنترل و درصورت مشاهده رسوب تميز نماييد.
اتصالات دمپر هوا و سوخت را کنترل نماييد.