موارد استفاده از لوله های پلی اتیلن

نوع اول داشتن چگالي ، مقاومت حرارتي پايين و قابليت انعطاف خوب از مزاياي اين نوع مي باشد .
نوع دوم داراي چگالي متوسط و اندکي سخت تر از نوع اول هستند و در دماي بالا مقاومتشان بيشتر بوده و قابليت انبساط بهتري دارند .
نوع سوم بسيار سنگين تر از نوع قبلي و چگالي بيشتري دارند و برترين خواص فيزيکي از نظر مقاومت، قابليت انبساط، درجه سختي، ضريب زبري را دارا هستند و از اين رو کاربرد وسيعي در گازرساني و آبرساني دارند.
نکته ? : اتصال لوله هاي PE به روشهاي مختلف دنده اي، فلنچي، بستي، اورينگي و نر و مادگي با روش اتصال جوش حرارتي و جوش سر به سر انجام مي شود.
نکته ? : اتصال دنده اي در مورد کليه لوله هاي پلاستيکي سنگين و ? اينچ به پايين قابل اجرا است .

موارد استفاده از لوله و اتصالات پلي اتيلن
?- پروژه هاي آتش نشاني
?- آبرساني
?- گاز
?- فاضلاب
?- زهکش
?- انتقال آب دريا