خاصیتهای ضد خوردگی پلی اتیلن

اگر پديده خوردگي را به درستي مورد بررسي قرار دهيم، قادر خواهيم بود در بسياري از موارد ان را کنترل کنيم. بيشتر مردم با خوردگي در بعضي اشکال ان اشنايي دارند مانند زنگ زدن نرده هاي اهني يا قوطي هاي حلبي ، زنگ زدن ميخهاي اهني و ساير موارد. احتمالا همه شما شاهد نصب پلها و يا برجهاي فلزي بوده ايد و يا با ساخت ساختمانهاي مدرن که با اسکلت فلزي کار ميشود اشنايي داريد. اغلب اين اسکلتها داراي رنگهاي سبز، نارنجي و يا قرمز ميباشد. اين رنگها جهت حفاظت اهن در برابر خوردگي ميباشد.
خطوط لوله نيز از ديگر انواع تجهيزاتي هستند که در خوردگي مورد بحث قرار ميگيرند. اين خطوط از لوله هاي اب خانه که خوردگي انها بيشتر از داخل ميباشد تا خطوط لوله زيرزميني اب و گاز و نفت را شامل ميشود.پس همانطور که متوجه شديم هر کسي با خوردگي تقريبا اشنايي دارد. خوردگي به زوال ماده معمولا فلز به دليل واکنش ان با محيط اطرافش اطلاق ميگردد. متاسفانه بسياري از مردم اغلب خوردگي را مشاهده ميکنند و با اين حال به سادگي ميپذيرند که اين پديده يک مشکل اجتناب ناپذير ميباشد. اما واقعا برخي اقدامات بايد بمنظور طول عمر بسياري از فلزات که در معرض محيط هاي خورنده هستند انجام شود. لوله و اتصالات پلي اتيلن
براوردهاي گوناگوني ساليانه در رابطه با زيانهاي اقتصادي ناشي از خوردگي انجام ميگيرد. به همان اندازه که محصولات و فرايندهاي توليدي پيچيده تر ميشوند و جريمه هاي ناشي از اسيبهاي خوردگي مانند خطرات ايمني و توقف در عمليات سيستم ها بسيار پرهزينه تر و مشخص تر ميشوند، در اين حالت توجه به اهميت کنترل و جلوگيري از خوردگي نيز افزايش ميابد.
خوردگي يا corrosion در واقع اثر تخريبي محيط بر فلزات و الياژها ميباشد. فلزات در اثر اصطکاک،سايش و نيروهاي وارده دچار تخريب ميشوند. اگر اهن را در مجاورت هوا قرار دهيم، اهن زنگ خواهد زد. انواع مواد هيدروکسيدي و اکسيدي نيز ميتوانند محصولات جامد خوردگي باشند.