مزایای لاستیک های تیوبلس

- عملکرد خوب در فشار پايين
- شانس کمتر پنچري
- تعمير آن توسط دوچرخه سوار
-وزن کمتر نسبت به لاستيک هاي با تيوب
- مقاومت چرخشي کمتر در برخي از لاستيک هاي تيوبلس
در غياب تيوب داخلي، شانس پنچري کاهش مي يابد. از آنجايي که لاستيک به طوقه متصل است و براي محکم شدن آن در جاي خود، از درزگير استفاده مي شود، بنابراين اگر در هنگام دوچرخه سواري در مسيرهاي مختلف، متوجه وجود سوراخي در اطراف طوقه شويد، با کمک درزگير اين مشکل حل شدني است. اين ويژگي يکي از محبوب ترين قابليت هاي تيوپ دوچرخه است. به علاوه، از آنجا که در لاستيک هاي تيوبلس جهت محافظت در برابر پنچري، از لايه هاي بيشتري استفاده شده است، بنابراين در فشار کم نيز عملکرد قابل قبولي دارند. ضمنا عدم وجود تيوب داخلي، باعث کاهش وزن کل لاستيک مي شود.