راهنما و دستور العمل راه اندازی سختی گیر

راهنما و دستور العمل سختی گیر از نوع رزینی در برج های خنک کننده ، بویلر ها و دیگ ها و ...
برای ورودی دیگ ها و برای گرفتن سختی آب برای جلو گیری از رسوبات در طولانی مدت.
این عمل توسط رزین درون سختی گیر انجام می شود.
تعریف آب سخت: آبی که در آن نمک هایی همچون کلسیم و منیزیم وجود دارد.
تعریف سختی آب: به میزان نمک های محلول در آب سختی آب مي گویند.

تور راه اندازی سختی گیر
سیستم های سختی گیر تولید شده در شرکت فرا آب با تصفیه شیمیایی آب و تعییر در ساختار آب به کمک رزین های مخصوص سدیمی ، آب کاملا نرمی را با هزینه اندک برای مصارف صنعتی و از جمله تغذیه دیگهای بخار، بویلر ها و برج های خنک کندده در اختیار می گذارند. این سختی گیر ها به صورت نیمه اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک عمل می کنند که در زیر روش راه اندازی آن ها شرح داده شده است:

الف) عملیات ابتدایی سختی گیر
پس از استقرار دستگاه در محل مورد نظر :
1. لوله های آب ورودی و خروجی دستگاه را به سیستم وصل کنید.و نیز لولهای رابط شیر نیمه اتوماتیک و نازل های آی را جهت جلوگیری از ورود رزین در سیستم وصل می نمایید
2. پس از باز کردن درب دریچه دست رو یا فلنج بالای مخزن، سیلیس و رزین کاتیونی بستر سازی کرده و سپس دریچه دسترو یا فلنج را محکم ببندید.
3. تانک نمک (حاوی محلول آب و نمک با غلظت مناسب10% ) را زیر لوله آب نمک دستگاه قرار دهید.

ب)مراحل راه اندازی سختی گیر
1. ابتدا همه ی شیر ها را بسته و شیر هواگیری دستگاه را باز کنید.
2. دسته شیر سولو (solo valve) را در وضعیت (Run) قرار دهید.
3- شیر شماره 1 (ورودی) را باز کنید. در این حالت مخزن دستگاه به تدریج پر از آب می گردد.
4. به محض خروج آب از لوله هواگیری ، شیر هواگیری را ببندید.
5. شیر شماره 2 (خروجی) را باز کنید. بدین ترتیب دستگاه آماده بهره برداری و تصفیه آب است

نکته 1: در حین بهره برداری از دستگاه سختی گیر، اطمینان حاصل کنید که فشار نسبی داخل مخزن بین(1.7-2.5 bar) باشد.اگر فشار داخل مخزن کمتر از (1.7bar) باشد، در آب بندی شیر سولو و مکش آب نمک اختلال ایجاد خواهد شد. همچنین در فشار های بالا ممکن است قطعات شیر سولو صدمه ببیند. در هر حال بهره برداری از شیر سولو در فشار های بالا تر از (2.5bar) به هیچ وجه توصیه نمی گردد.

نکته 2: سختی آب تصفیه شده خروجی از سختی گیر ها همواره باید با کیت سختی سنج کنترل شده و مورد آزمایش بگیرد. به محض اینکه سختی آب از حد مجاز بیشتر شود، بلافاصله باید نسبت به عمل احیا کردن رزین –که در زیر شرح داده شده است- اقدام نمود:

ج) احیا رزین سختی گیر با محلول آب و نمک
1. ابتدا شیر شماره 1 تا 4 را ببندید.
2. سپس دسته شیر سولو را در وضعیت (REGEN) قرار دهید.
3. شیر شماره 3 و 4 را باز کنید تا محلول آب و نمک وارد سیستم شود. اگر درپوش برنجی روی نازل نمک را که به همین منظور در پشت شیر سولو و در کنار لوله تخلیه تعبیه شده است، باز کنید، به کمک پیچ گوشتی مناسبی می توانید میزان مکش را تنظیم نمائید.