انواع عملکرد کارواش

در این مقاله، تمرکز ما بر سیستم های تسمه نقاله ای که در سیستم های Exterior only و Full service استفاده می‌شوند، می‌باشد. کارواش ها به دو صورت غیر تماسی یا اصطکاکی هستند. عملکرد یک کارواش غیر تماسی وابسته به جریان فشار قوی آب به صورت جت آب و مواد شوینده قوی برای تمیز کردن ماشین می‌باشد. فقط آب و محلول پاک کننده با ماشین تماس پیدا می‌کنند. در سیستم مالش پارچه، از یک نوع پارچه نرم که در اطراف خودرو و بر روی سطح خارجی آن حرکت می‌کند استفاده ‌می‌شود. سیستمی که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم، از تکنولوژی مالش پارچه استفاده می‌کند، اما اجزای بسیار محدودی با سیستم غیر تماسی مشترک می‌باشند.

در ابتدا خودرو در مسیر نقاله قرارمی‌گیرد. در ابتدای نقاله دستگاهی به نام هم راستا کننده (correlator) وجود دارد که تشکیل شده است از یک سری از چرخ ها و غلطک ها که به چرخ خودرو این امکان را می‌دهد که به اطراف بلغزد تا این که با نقاله هم راستا شود. موتور ماشین خاموش می‌شود و دنده در حالت خلاص قرار می‌گیرد. اغلب سیستم های نقاله ای مجهز به غلطک های کوچکی هستند که به محض این که ماشین بر روی نقاله قرار گرفت از پشت چرخ بیرون می‌آیند. غلطک ها چرخ را به سمت جلو هل می‌دهند، و باعث می‌شوند که ماشین در داخل تونل شستشو پیش برود. دو تیپ استاندارد برای سیستم نقاله وجود دارد:
کشش چرخ جلو، که چرخ جلو سمت چپ در آن درگیر می‌شود.
هل دهنده چرخ عقب، که چرخ عقب سمت چپ در آن درگیر می‌شود.

همین که ماشین وارد تونل شد، از برابر یک اشعه مادون قرمز، که بین دو سنسور به نام چشمی قرار دارد، می‌گذرد. یکی از چشمی ها اشعه مادون قرمز را منتشر می‌کند که توسط چشمی سمت مقابل دریافت می‌شود. به محض اینکه اشعه قطع شود، چشمی یک سیگنال به سیستم کنترل دیجیتالی (DCS) ارسال می‌کند. با اندازه گیری مدت زمانی که اشعه قطع شده است، DCS اندازه ماشین را تعین می‌کند و مطابق آن سیستم را تنظیم می‌کند.