باربند دوچرخه

دوچرخه سواري راه حل نهايي رسيدن به آرامش در خارج از خانه است چه در حال تجربه هيجان ناشي از مسابقات دوچرخه سواري کوهستان باشيد، و چه براي رسيدن به آرامش در حال دوچرخه سواري با سرعت مد نظرتان در مناظر اطرافتان باشيد دوچرخه سواري، نوع خاصي از رسيدن به راه هايي است بدون در نظر گرفتن اين نکته که در حال دوچرخه سواري بر روي آسفالت، شن و ماسه، جاده خاکي و يا حتي مسيري که خودتان ايجاد کرده ايد، هستيد.
و باربند دوچرخه به مسير انتخابي شما اين همراهان دو چرخ شما را در نهايت امنيت، برايتان جا به جا مي کند.
براي ما فرقي نمي کند که مي خواهيد دوچرخه تان را بر روي سقف اتومبيل تان يا در عقب آن، متصل شده به يدک کش خودرويتان و يا حتي درون اتومبيل حمل کنيد. Thule راه حلي مناسب با اتومبيل و نيازهاي شما را دارد.
به واسطه حامل هاي دوچرخه Thule تمام کارها نظير بالا بردن، تنظيم کردن و محکم کردن دوچرخه به راحتي و سرعت انجام مي شود ما همچنين امنيت و استقامت را در حامل هاي دوچرخه Thule در بالاترين سطح ممکن برايتان به ارمغان آورده ايم تأکيد ما بر امنيت، از آن جا ناشي مي شود که ما معتقديم خطر زماني بايد براي شما آغاز شود که سوار بر دوچرخه تان هستيد نه تا قبل از آن.
در حالي که فضاي درون ماشين ها در حال کوچکتر شدن است، سفر ها و فعاليت هاي خارج از خانه روبه افزايش است. يک راه براي ايجاد فضاي بيشتر، قرار دادن وسايل بر روي سقف خودروهاست.
اين افزايش فضا، با انتخاب يک باربند مناسب آغاز مي شود. يک باربند Thule ، پايه اي محکم براي هر ميزان بار است، که شما به راحتي مي توانيد وسايل مورد نيازتان را روي آن قرار دهيد.
باربند سقفي دوچرخه Thule
باربند ها بر روي پايه هاي محکمي تعبيه و نصب مي شوند. طي دهه ها، ما به طور متوالي بر روي بهبود، آزمايش و ارتقاء محصولاتمان کار کرده ايم. اين منجر به گستردگي محصولاتمان در سطح جهان شده است، اما قابل ذکر است که ايده ي پشت هر محصول تغييري نکرده است : ما هنوز معتقديم که محصولاتمان بايد به راحتي قابل استفاده باشند، عملکرد مطمئني داشته باشند و به طور کامل در جاي خود قرار گيرند.