نوع های مختلف پلی اتیلن مورد استفاده در صنعت لوله

در ساخت لوله و اتصالات پلي اتيلن، عموماً از دو نوعِ مختلف پلي اتيلن به نامهاي PE80 و PE 100 استفاده مي شود. عدد مشخصه نوع ماده MRS گفته مي شود که عبارت است از حداقل مقاومت مورد نياز بعد از ?? سال کارکرد در دماي سيال?? درجه سانتيگراد. بالاتر رفتن عدد نشان دهنده بهبود بيشتر کيفيت محصولات توليدي ميباشد . بر اين اساس است که در بسياري از کشورها تلاش هاي زيادي براي جايگزيني PE100 به جاي PE80 صورت گرفته است.

مزاياي PE 100 نسبت به PE 80 :
1ـ داشتن مقاومت بالاتر در فشارهاي کاري بالا
2ـ داشتن مقاومت بالاتر وضخامت کمتر
3ـ صرفه جويي در هزينه با توجه به وزن کمتر در فشارهاي کاري بالا
?ـ توانايي انتقال حجم بالاترسيال به دليل سطح مقطع جريان بيشتر

بر اين اساس مي توان گفت که هر چند قيمت مواد اوليه PE100 نسبت به دو نوع ديگر بيشتر است اما با توجه به ويژگيها و امکاناتي که از خواص اين محصول حاصل مي گردد مي توان خروجي مورد نظر را در هر متر لوله با قيمت يکسان و با کيفيت برتربدست آورد.