پلی اتیلن و مواد آن

پلي اتيلن از انواع پليمرهاي گرمانرم مي باشد بدين معنا که اين ماده بارسيدن به نقطه ذوب خود به حالت مايع و با رسيدن به نقطه انجماد به حالت جامد تبديل مي شود. پلي اتيلن سنتز شيميايي اتيلن است که معمولا از ترکيب نفت خام و گازهاي طبيعي به وجود مي آيد. برخي از نام هاي غير رسمي آن polythene يا polyethylyne مي باشد، علاوه بر اين به اختصار PE نيز ناميده مي شود. پلي اتيلن اکثرا در جهت ساخت ترکيبات پلاستيکي استفاده مي شود تا به صورت خالص مورد استفاده قرار گيرد. اين ماده با اين که در طيف وسيعي از مصارف گوناگون استفاده شود مي تواند براي انسان و محيط زيست نيز آسيب رسان باشد. لوله و اتصالات پلي اتيلن

مواد پلي اتيلن

پلي اتيلن ها خانواده‌اي از رزينها مي باشند که از طريق پليمريزاسيون گاز اتيلن ( C2H4 ) بدست مي آيند . از طريق کاتاليست و روش پليمريزاسيون اين ماده مي توان خواص مختلفي همچون چگالي، شاخص جريان مذاب (MFI) ، بلورينگي، درجهء شاخه اي و شبکه اي شدن، وزن مولکولي و توزيع وزن مولکولي را در آنها کنترل کرد. پليمرهاي با وزن مولکولي پائين را به عنوان روان کننده(Lubricant) به کار مي برند.
در نگاه کلي پلي اتيلن يا پلي اتن يکي از ساده‌ترين و ارزانترين پليمرها است. پلي اتيلن جامدي مومي و غير فعال است. اين ماده از پليمريزاسيون اتيلن بدست مي‌آيد و بطور خلاصه بصورت PE نشان داده مي‌شود. مولکول اتيلن داراي يک بند دو گانه است. در فرايند پليمريزاسيون بند دو گانه هر يک از مونومرها شکسته شده و بجاي آن پيوند ساده‌اي بين اتم‌هاي کربن مونومرها ايجاد مي‌شود و محصول ايجاد شده يک درشت‌مولکول است. واکنش تهيه پلي اتيلن تاريخچه توليد پلي اولين بار بطور اتفاقي توسط شيميدان آلماني "Hans Von Pechmanv" سنتز شد. او در سال 1898 هنگام حرارت دادن دي آزومتان ، ترکيب مومي شکل سفيدي را سنتز کرد که بعدها پلي اتيلن نام گرفت.
انواع مواد پلي اتيلن طبقه‌بندي پلي اتيلن‌ها بر اساس دانسيته آنها صورت مي‌گيرد که در مقدار دانسيته اندازه زنجير پليمري و نوع و تعداد شاخه‌هاي موجود در زنجير دخالت دارد:
HDPE(پلي‌اتيلن با دانسيته بالا) اين پلي‌اتيلن داراي زنجير پليمري بدون شاخه است بنابراين نيروي بين مولکولي در زنجيرها بالا و استحکام کششي آن بيشتر از بقيه پلي اتيلن‌ها است. شرايط واکنش و نوع کاتاليزور مورد استفاده در توليد پلي اتيلن HDPE موثر است. براي توليد پلي‌اتيلن بدون شاخه معمولا از روش پليمريزاسيون با کاتاليزور زيگلر- ناتا استفاده مي‌شود.
LDPE (پلي‌اتيلن با دانسيته پايين) اين پلي‌ اتيلن داراي زنجيري شاخه‌دار است بنابراين زنجيرهاي LDPE نمي‌توانند بخوبي با يکديگر پيوند برقرار کنند و داراي نيروي بين مولکولي ضعيف و استحکام کششي کمتري است. اين نوع پلي ‌اتيلن معمولا با روش پليمريزاسيون راديکالي توليد مي‌شود. از خصوصيات اين پليمر ، انعطاف‌پذيري و امکان تجزيه بوسيله ميکروارگانيسمها است.
LLDPE (پلي اتيلن خطي با دانسيته پايين) اين پلي ‌اتيلن يک پليمر خطي با تعدادي شاخه‌هاي کوتاه است و معمولا از کوپليمريزاسيون اتيلن با آلکن‌هاي بلند زنجير ايجاد مي‌شود.
. MDPE پلي اتيلن با دانسيته متوسط است. لوله‌هي پلي اتيلني کاربرد پلي‌اتيلن کاربرد فراواني در توليد انواع لوازم پلاستيکي مورد استفاده در آشپزخانه و صنايع غذايي دارد. از LDPE در توليد ظروف پلاستيکي سبک و همچنين کيسه‌هاي پلاستيکي استفاده مي‌شود
HDPEدر توليد ظروف شير و مايعات و انواع وسايل پلاستيکي آشپزخانه کاربرد دارد.
در توليد لوله‌هاي پلاستيکي و اتصالات لوله‌کشي معمولا از MDPE استفاده مي‌کنند. LLDPE بدليل بالا بودن ميزان انعطاف‌پذيري در تهيه انواع وسايل پلاستيکي انعطاف‌پذير مانند لوله‌هايي با قابليت خم شدن کاربرد دارد. اخيرا پژوهش‌هاي فراواني در توليد پلي اتيلن‌هايي با زنجير بلند و داراي شاخه‌هاي کوتاه انجام شده است. اين پلي اتيلن‌ها در اصل HDPE با تعدادي شاخه‌هاي جانبي هستند. اين پلي اتيلن‌ها ترکيبي ، استحکام HDPE و انعطاف‌پذيري LDPE را دارند.