مقوا

مقوا نوعي کاغذ ضخيم مي‌باشد که توانايي حفظ شکل بيشتري نسبت به کاغذ عادي دارد. از آن براي بسته‌بندي، ساختن کاردستي، لوازم مصرفي با عمر کم و همچنين براي درزبندي و بسياري کاربردهاي ديگر استفاده مي‌گردد.

استانداردها
نکات اصلي مربوط به استانداردهاي مقواهاي بهداشتي عبارتند از:

تاثير ظرف و مظروف از نظر ميکروبي و شيميايي و خطرات: با توجه به جمع‌آوري کاغذهاي بازيافتي در شرايط غيربهداشتي احتمال آلودگي‌هاي متفاوتي وجود دارد که عمده‌ترين آن‌ها عبارتند از آلودگي‌هاي ميکروبي و آلودگي‌هاي شيميايي.
استحکام بسته‌بندي جهت حفظ مظروف: داراي استانداردهاي متنوعي است که به منظور تعيين کيفيت بسته‌بندي‌هاي مقوايي تدوين شده‌اند که عمده‌ترين آنها عبارتند از کمينه شقي مقوا با زاويه خمش ?? درجه، کمينه مقاومت به ترکيدن، جرم پايه مقوا و غيره.
چسب مورد استفاده: با توجه به اينکه در صنعت مقواسازي از انواع نشاسته يا مخلوط‌هاي آن استفاده مي‌شود، و چون نشاسته مي‌تواند توسط ريزاندامگان به عنوان ماده غذايي استفاده شود، نظارت و کنترل کيفيت چسب و استفاده از نشاسته? مرغوب ضرورت دارد. همچنين مي‌توان از ترکيباتي چون پلي وينيل استات و پلي وينيل الکل که افزون بر داشتن قابليت چسبندگي، از آلودگي‌هاي ميکروبي نيز مي‌تواند مانع شود، استفاده کرد.
روکش پلي‌اتيلن: هرچند روکش پلي‌اتيلن به دليل تصور حايل ميکروبي-شيميايي بودن ترجيح داده مي‌شود، اما از نظر فودگريد (داراي درجه غذايي) بودن مورد ترديد بوده و مي‌توانند آلودگي‌هايي را به ماده خوراکي انتقال دهند. همچنين در فرآيند توليد مقوا، ابتدا کاغذ به وسيله لايه پلي اتيلن لامينه شده و سپس با چسب به مقوا چسبانده مي‌شود که اين عمل باعث حفظ رطوبت مقوا و درنتيجه رشد ريزاندامگان – به‌ويژه کپک‌ها و مخمرها – و ايجاد آلودگي مي‌شود. همينطور پلي‌اتيلن محافظ نبوده و داراي قابليت نفوذپذيري است.
مواد ضدعفوني مورد استفاده: با توجه به بارآلودگي اوليه کاغذهاي بازيافتي، استفاده از موادضدعفوني مناسب و مخصوص اين کار الزامي است. ترکيباتي مانند آهک که گاهي به عنوان مواد ضدعفوني مورد استفاده قرار مي‌گيرند، علاوه بر اين که وسيع الطيف نبوده ومخصوصا برروي قارچ‌ها تاثير چنداني ندارند با بالابردن PH باعث تخريب زنجيره‌هاي سلولزي و کاهش استحکام مقوا مي‌گردد.
مقواهاي پشت طوسي: مقواهاي پشت طوسي که استفاده از آنها به خصوص در بسته‌بندي داروها معمول مي‌باشد از نوع بازيافتي (خارجي) بوده و نظر به بازيافتي بودن آن‌ها و حساسيت‌هاي موجود در رابطه با نوع کاربري آن‌ها استفاده از آنها در بسته‌بندي‌هاي دارويي از لحاظ قانوني ممنوع مي‌باشد. (کارتن سازي)