لوازم و قطعات دوچرخه قسمت سوم :

لوازم و قطعات دوچرخه
پره (Spoke ): عامل انتقال نيرو بين توپي و سر پره و محكم كننده پره به طوقه و توپي به چرخ.
سرپره (Nipple ): عامل انتقال نيرو بين پره و طوقه كه پره را با‌ان سفت و شل مي كنند .
تيوبلس (Tubeless Tires ) : تاير يا لاستيکي که از باد پر شده بدون داشت تيوپ
تاي ليور :اهرمي است پلاستيکي كه براي خارج كردن لاستيک از طوقه استفاده ميشود .
سوزن باد : مانند شير يكطرفه در مسير باد تيوپ عمل مي كند ، باد از يك طرف مي تواند وارد شود و از طرف ديگر نمي تواند خارج شود .
والف : مجموعه كنترل ورود و خروج هوا در تيوپ
دو پهن کردن ( Pinch Flat ) : به پنچري که بر اثر ترکيدن تيوپ به وجود مي آيد و دو طرف مقابل يک ديگر پاره مي شوند .
ضامن ( Quick Release ): دسته اي است براي محكم كردن توپي و چرخ به دو شاخه يا ميله زين به تنه
توپي چرخ (Hub ): استوانه اي است كه پره ها به آن متصلند و وزن دوچرخه را توسط ساچمه ها از ميل توپ چرخ مي گيرد و به پره ها منتقل مي كند و محلي براي قرار گرفتن ساچمه ها يا بلبرينگ داخل آن درنظر گرفته شده است و در بيرون سوراخهايي براي پره ها دارد .
ميل توپ چرخ (Axle ): توسط دو مهره يا ضامن به دو شاخه عقب يا جلو متصل مي شود و وزن دوچرخه را از تنه مي گيرد و توسط گيوها به ساچمه و توپي انتقال مي دهد .
گيو ( Cone Hub ): نگهدارنده ساچمه ها در محل خود بين گيو و كاسه موجود در توپي چرخ است .
آچار گيو ( Hub Cone Wrenches ): وسيله اي است مانند آچار تخت كه براي نگه داشتن گيو، زير مهره نگهدارنده به كار مي رود . اين آچار نازك است و به راحتي مي تواند گيو را زير مهره بگيرد .
خودرو:  (Cassette Sprocket يا Cog يا (Freewheel  واسطه انتقال نيرو از زنجير به توپي چرخ عقب است .
خودرو باز كن ( Sprocket Holding Tool ): دو نوع اچار خودرو باز كن وجوددارد: ‌يكي براي بازكردن لايه هاي خودرو از استوانه و ديگري براي بازكردن استوانه حامل خودرو ها از توپي