آشنایی با لباس مخصوص دوچرخه سوارن

پوشاک دوچرخه سواران را مي توان به دو دسته تقسيم بندي کرد.
نوع اول لباس دوچرخه سواري  مخصوص ورزشکاران مي باشد که لباس هايي تنگ و چسبان مي باشد و مخصوص مسابقه است. اين دسته از لباس ها بايد به شکلي طراحي شوند که حداقل اصطکاک با هوا را داشته باشند و اصطلاحا قوانين آيرو ديناميک در توليد آن به خوبي رعايت گردد. بهترين جنس براي آن جنس پلي استر مي باشد.

نوع دوم مربوط به علاقه مندان و دوست داران ورزش دوچرخه سواري است که فقط براي تفريح و سرگرمي اين ورزش را انتخاب کرده اند که از لباس هاي راحت و آزاد استفاده مي کنند.