بررسی ایجاد کارواش سیار

کارآفريني اصطلاحي است كه در طول 300 سال گذشته توسط دانشمندان و صاحب نظران به صورت هاي مختلفي تعريف شده است. به طور خلاصه كارآفريني فعاليتي است مخاطره آميز كه فردي در پي اجراي يك ايده معمولا اقتصادي توجه نهادهاي سرمايه گذاري, علمي, صنعتي و غيره را جلب نموده و نيروي آنها را به سمت عملي نمودن ايده هدايت مي كند. بنابراين يك ايده كه بر اساس يك نياز اجتماعي شكل گرفته از ملزومات كار آفريني است. نتيجه كارآفريني علاوه بر نوآوري در محصولات جديد، حل نيازهاي اجتماعي، ايجاد اشتغال براي ديگران، افزايش سودآوري شركت ها و افراد و توسعه تكنولوژي است.

كارآفريني باعث رفع نيازها به كمك تكنولوژي هاي جديد مي گردد. بسياري از محصولات تكنولوژي هاي جديد خصوصا در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، در اثر فعاليت هاي كارآفرينانه بوجود آمده اند.افراد كارآفرين از ويژگي هاي شخصيتي خاصي برخوردارند. مخاطره پذيري؛ نوآوري و خلاقيت و اعتماد به نفس از ويژگي هاي اين افراد است.

در اين مقاله هدف بررسي و نياز سنجي ايجاد کارواش هاي سيار در شهرهاي بزرگ و در ابتدا در مناطق بالانشين شهر تهران مي باشد. منظور از كارواش سيار ارائه خدمات كامل شستشوي خودرو در محل حضور مشتريان (پاركينگ منزل، محل كار يا هر موقعيت جغرافيايي است كه مشتري تعيين نمايد) است، كه نقطه شروع اين فرايند تماس تلفني صاحبان خودرو و درخواست خدمات مي باشد.

خدمات قابل ارائه اين پروژه شامل شستشوي كامل بدنه خودرو، شستشوي موتور خودرو و تجهيزات موتور و هر قسمتي از وسيله نقليه كه به دليلي بايد تميز گردد مي شود. براي اين طرح يك دستگاه وانت جهت جاسازي وسايل و تجهيزات كارواش سيار مورد نياز مي باشد. تجهيزات اصلي شامل واتر جت (جهت تامين آب گرم و سرد تحت فشار) و استيم جت (بخار شوي) است كه اين دستگاه ها به همراه مخزن آب روي وانت جاسازي مي شوند. لازم به ذكر است در اين طرح از مواد شوينده، واكس داشبورد و ساير ملزومات مورد نياز شستشوي خودرو نيز استفاده مي گردد.

در حال حاضر كارواش هاي موجود و تمام اتوماتيك نزديك ترين الگو براي اين طرح مي باشد. با توجه به مطالعات و هزينه يابي صورت گرفته، براي راه اندازي يك كارواش تمام اتوماتيك (البته براي وسايل نقليه سبك) بالغ بر 140 ميليون تومان با اين شرط كه محل اجراي طرح استيجاري باشد مورد نياز است. اما در كارواش سيار با كمتر از 15 ميليون تومان راه اندازي و به بهره برداري خواهد رسيد كه اين مساله پس از ماهيت در دسترس بودن خدمت كارواش سيار بزرگترين تفاوت بين اين دو مي باشد.