انواع مولدها

بر حسب کاربرد، کارخانجات سازنده مولدها چهار نوع را پيشنهاد مي دهند: اضطراري، پايه، دائم و چند منظوره.
ژنراتور بايد توان مورد نياز پيش بيني شده معتبر را بدون آسيب فراهم کند اين امر با دادن يک يا چند رتبه به ژنراتور بدست مي‌آيد.

مولد اضطراري (Standby)
در حالت قطع برق شهري به صورت خودکار اقدام به تامين برق مشترکين مي کند. يک مدل از ژنراتور بصورت استندباي ژنراتور ممکن است لازم باشد تا فقط چند ساعت در ماه عمل کند اما مدل‌هاي ديگري از ژنراتورهاي پرايم هستند که بايد بصورت پيوسته عمل کنند. زماني که يک ژنراتور جايگزين راه مي‌افتد، ممکن است با شرايطي بخصوص عمل کند مانند ??? بار اضافه که در طي زمان فعاليت مي‌تواند منظور شود. ژنراتوري با مدل يکسان مي‌تواند مرتبه بالاتري را براي سرويس جايگزين راه‌اندازي کند که آن براي امور پيوسته است. شرکت‌هاي سازنده بر طبق توافق جهاني براي هر ژنراتور رتبه‌اي قائل مي‌شوند.

اين رتبه بندي‌هاي استاندارد تعريف مي‌شود تا اجازه انتخاب صحيح را بدهد و مقايسه خوبي بين سازنده‌ها صورت گيرد تا از عملکردنادرست ماشين جلوگيري کند و راهنماي طراحان باشد.

مولد پايه (Prime)[ويرايش]
معمولا در اماکني که موقتا به برق نياز دارند به کار مي آيند. مانند اردوگاه ها، نمايشگاه ها، اکتشاف معادن و کمپ ها. نبايد در کاربردهاي ساخت توان استفاده شود. خروجي موجود با بار متفاوت براي يک زمان نامحدود است. عموماً پيک تقاضاي???? رتبه اوليه ekW را با ??? ظرفيت بار اضافي براي استفاده در موقعيت‌هاي ضروري براي ماکزيمم يک ساعت در ?? ساعت را داراست. ??? ظرفيت اضافه بار براي زمان محدودي در دسترس است. (معادل با توان اوليه و مطابق با ISO????و توان اضافي مطابق با ISO3046 AS2789, DIN6271, and BS5514) اين رتبه براي تمامي مدل‌هاي ژنراتور قابل استفاده نيست.

کاربردهاي نوعي – جايي که ژنراتور تنها مرجع توان باشد براي ارتباط راه دور با معادن، سايت‌هاي ساختماني، زمين برگزاري نمايشگاه و فستيوال و غيره است.

مولد دائم (Continuous)
براي امور نيروگاهي يا برق سراسري هستند. قابل کاربرد در فراهم کردن توان پيوسته براي يک بار ثابت تا رتبه کامل خروجي براي زمانهاي نامحدود است. هيچ قابليت جانشين شدن اضافه باري براي اين رتبه در دسترس نيست. توزيع کننده‌هاي مجاز شده مشارکتي براي رتبه بندي معادلند با توان پيوسته مطابق با ISO8528, ISO3046, AS2789, DIN6271, and BS5514

اين رتبه بندي قابل اجرا بر روي تمامي ژنراتورها نيست. کاربردهاي نوعي- اين ژنراتور بار يکسان پيوسته را راه‌اندازي مي‌کند و يا به موازات توان مصرفي پيوسته و اصلي براي ماکزيمم سطح مجاز ???? ساعت در سال واقع مي‌شوند. همچنين ممکن است براي برش پيک / پشتيباني شبکه حتي از طريق اعمال براي ??? ساعت در سال اتفاق بيفتد.

 

مولد چند منظوره[ويرايش]
توصيه مي شود براي کاربردهاي با رويکرد اقتصادي از اين نوع مولدها استفاده نشود. مثلا لزومي ندارد يک مولد دائم داراي تابلوي کنترل وصل خودکار در زمان قطع برق شهر باشد. به هر حال، معمولا يک فرض معمول اين است که اگر يک مولد در حالت اضطراري 1000 کيلووات باشد، در حالت پايه و دائم به 850 و 800 کيلووات اکتفا شود. معمولا نحوه باردهي مولد در دفترچه مشخصات مولدها وجود دارد.

خرابي‌هاي موتور[ويرايش]
ديزل ژنراتور مي‌تواند از مسائلي سوء مانند رسوبات داخلي (غالباً به رسوب در سوراخها و ستون باز مي‌شود) و تجمع کربن آسيب ببيند.


موتور با سوخت گازويل ساخت شرکت يانمار Yanmar
بصورت ايده آل موتورهاي ديزل بايد در حداقل ?? تا ??? بار ماکزيمم بار خود راه‌اندازي شوند. دوره‌هاي کوتاه مدت بار کم در حال اجرا هستند و اين اجازه را مي‌دهد تا مجموعه با بار کامل يا نزديک به بار کامل بر يک مبناي منظم آماده شود.

رسوبات داخلي و تجمع کربن به اين دليل است که دوره‌هاي طولاني اجرا در سرعت کم يا بار کم است. چنين شرايطي ممکن است در حالتي اتفاق بيفتد که يک موتور حالت بيهوده خود را بصورت يک واحد مبدل وضعيت "استندباي" رها مي‌کند و براي بسرعت رسيدن زماني که نياز است، آماده مي‌باشد اگر توان رساني به مجموعه براي باري که به آن اعمال شده است، بيش از توان مورد نياز باشد سبب مي‌شود تا واحد ديزل زير بار باشد يا در بسياري از موارد زماني که ست مي‌خواهد شروع بکار کند، بار بعنوان آزمايش و بصورت زائده خارج مي‌شود.

راه‌اندازي يک موتور با بار کم سبب فشارهاي استوانه‌اي کم مي‌شود و در نتيجه رينگ پيستون بصورت ضعيفي بسته مي‌شود زيرا بستگي به فشار گاز نيرو در برابر فيلم روغن بر روي سوراخها براي شکل دهي مهر و موم دارد. فشار سيلندري کم سبب احتراق ضعيف، فشار کم حاصل از احتراق کم و دما مي‌شود.

احتراق ناقص سبب شکل گيري دوده و پس ماند سوخت نسوخته مي‌شود که مسير رينگ‌هاي پيستون را بسته و مي‌چسباند و سبب کاهش شديد در کارايي مهر و موم کردن مي‌شود و فشار کم ابتدايي را تشديد مي‌کند. رسوب‌ها زماني ايجاد مي شوندکه گازهاي گرم احتراقي بصورت ضعيفي مي‌وزند و رينگ پيستون را مسدود مي‌کنند و سبب نياز به روغن کاري بر روي ديواره‌هاي استوانه‌اي بدليل "سوخت ناگهاني" مي‌شوند و دوده‌هايي لعاب مانند ايجاد مي‌کنند که سوراخ روان مي‌شود.

کربن سخت از احتراق ضعيف شکل مي‌گيرد و بسيار خراشنده و ساينده است، سپس سبب افزايش مصرف سوخت مي‌شود (دود آبي)، انتظار مي‌رود که انسداد پيستون و فشار حفظ شود.

سپس سوخت محترق نشده از عقب رينگ پيستون نشت مي‌کند و روغن کاري سرايت مي‌کند. سوختن ناقص باعث مي‌شود که تزريق کننده‌ها بوسيله دوده مسدود شوند و باعث وخامت بيشتر در احتراق و دودهاي سياه رنگ مي‌شود. مشکلي که با شکل گيري اسيدها در روغن موتور افزايش يافته است، بوسيله آب غليظ شده و احتراق بوسيله محصولاتي است که بايد بصورت نرمال در دماي بالاتر جوش آيند. اين ساخت اسيدي (جوهري) در روغن-کاري باعث کندي مي‌شود اما بي‌نهايت فرسايش مخرب براي سطح ياتاقان دارد.

چرخه تنزل به اين معناست که موتور بزودي بطور تغيير ناپذيري آسيب مي‌بيند و ممکن است هرگز شروع بکار نکند و زمان طولاني تري قادر نخواهد بود که به تمام توان زماني که نيازمند است، دست يابد.

راه‌اندازي تحت بار زير حد مجاز به‌ناچار نه تنها باعث دود سفيد از سوخت نسوخته مي‌شود بلکه با گذشت زمانهاي بيشتر، با دود آبي روغن کاري سوخته نشتي از رينگ‌هاي پيستون قديمي آسيب ديده همراه خواهد شد و دود سياه نيز حاصل از خرابي تزريق کننده هاست. اين آلودگي براي و مجاور بودن‌ها مناسب نيست.

ايجاد رسوبات و يا کربن اتفاق افتاده است. اين مسئله مي‌تواند با سلب موتور و دوباره نفوذ کردن در سوراخهاي سيلندر، لغو کردن‌ها، تميز کردن و دکک کردن اتاقکهاي احتراق، نازلهاي تزريق کننده سوخت و سوپاپ‌ها قابل درمان است. اگر در مراحل اوليه شناسايي شود، راه‌اندازي موتور در ماکزيمم بار خود براي افزايش فشار داخلي و دما اجازه مي‌دهد که رينگ‌هاي پيستون به زحمت رسوب کنند و اجازه مي‌دهد تا تجمع تدريجي کربن سوخته شود.

بهرحال اگر اين رسوبات پيشروي کند تا مرحله‌اي است که رينگ‌هاي پيستون داخل شيارهايشان را تصرف کنند. اين عمل هيچ تاثيري نخواهد داشت. از اين وضعيت مي‌توان با انتخاب دقيق مجموعه ژنراتور مطابق با دستورالعمل چاپ شده سازندگان جلوگيري کرد.

براي مجموعه ژنراتورهايي که کاربرد اضطراري دارند، استفاده از بار پشتيباني شده براي انجام آزمايش مي‌تواند غير عملي باشد. براي انجام آزمايش مي‌توان از يک بانک بار موقت يا دائم استفاده کرد. گاهي اوقات تابلو را مي‌توان به گونه‌اي طراحي کرد تا به مجموعه‌اي براي تغذيه توان از شبکه براي انجام آزمايش بار اجازه دهد.