چگونه می‌توان پالت‌ چوبی ساخت؟ منبع : اخبار و مقالات صنعت

پالت‌ چوبی به شما کمک می‌کنند که هنگامی‌که مقادیر زیادی از کالا را جابجا می‌کنید یا مواد را ذخیره می‌کنید، مرتب و منظم باشند. آنها کالاها را بالا و دور از رطوبت زمین حفظ می‌کنند و همچون یک پایه ثابت برای انبار کردن کالاهای مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک پالت استاندارد ۴۰ تا ۴۸ اینچ دارای برش‌هایی است و این امکان را فراهم می کند که چنگال‌های لیفتراک یا جک پالت برای به راحتی بلند کردن کالا، به زیر آن بلغزند. با دنبال کردن مراحل ذکر شده در زیر، می‌توانید پالت سخت، محکم و چوبی خود را بسازید. وسایل مورد نیاز: .تخته‌ها و الوار چوبی سخت . ۸ صفحه تخته با ابعاد سه و نیم، چهل و هشت و پنج و هشت‌دهم اینچ . ۴ صفحه تخته با ابعاد پنج و نیم، چهل و پنج و هشت دهم اینچ . ۳ صفحه تخته با ابعاد سه و نیم، چهل و هشت و یک و سه هشتم اینچ . میخ: دو تا یک و چهار دهم اینچ میخ دنده‌‌ایی یا میخ رولپلاک دستورالعمل‌ها: ۱- سه تخته‌ با مقیاس سه و نیم و چهل و هشت و یک و سه و هشت دهم اینچ که محافظ پالت هستند و طول پالت را تشکیل می‌دهند، بسازید. در سر هر یک از این سه تخته، دو شکاف ایجاد کنید و این‌کار را با اندازه شش اینچ از انتهای تخته به داخل شروع کنید. یک تخته دیگر را با طول نه اینچ و با لبه‌های گرد ببرید. لبه‌های گرد را نیز با شعاع سه و چهاردهم اینچ ببرید. ۲- چوب کف پالت را با تخته‌هایی متقابل به اندازه پنج و نیم، چهل و پنج و هشت دهم اینچ سر هم کنید. هر یک از آنها را هم‌تراز با انتهای هر دو تخته بیرونی، نصب کنید. تخته سومی را به موازات بقیه تخته‌ها در وسط با میخ متصل کنید. برای هر تخته متقابل پنج و نیم اینچی از نه میخ استفاده کنید که در اینصورت برای هر اتصال سه میخ استفاده می‌شود. سپس یکی از سه تخته سه و نیم ، چهل و هشت و پنج و هشت دهم اینچ را در وسط تخته و دو تای دیگر را در داخل شکاف محکم کنید. در هر تخته سه و نیم اینچی از شش میخ استفاده کنید یعنی در هر اتصال دو میخ استفاده کنید. ۳- اتصالات پالت را برگردانید و تخته‌های بالایی آن را ببندید. دو تخته پنج و نیم ، چهل و پنج و هشت دهم اینچی را با میخ محکم کنید که هر کدام هم‌تراز با انتهای هر تخته باشد. برای هر تخته متقابل پنج و نیم اینچی از نه میخ استفاده کنید که در اینصورت برای هر اتصال سه میخ استفاده می‌شود. سپس پنج تخته متقابل از روبرو رو با ابعاد سه و نیم، چهل و هشت و پنج و هشت دهم اینچ را محکم کنید. یکی از آن‌ها را در مرکز و چهار عدد دیگر را با فواصل مساوی بین تخته متقابل وسطی و آخری محکم کنید. از شش میخ در هر تخته سه و نیم اینچی استفاده کنید که در هر اتصال دو میخ قرار می‌گیرد. اکنون پالت شما که در خانه ساخته شده و مقاوم است، با سمباده کشیدن شدید در تخته بالایی، آماده استفاده خواهد بود. (پالت پلاستیکی)

منبع : اخبار و مقالات صنعت