شکل ظاهری دوربین مورد استفاده

دوربين رنگي اين قابليت را دارند تا تصاوير را به صورت تمام رنگي به مونيتورهاي گيرنده ارسال نمايند البته از نظر قيمت در مقايسه با دوربين مونوکروم بسيار گرانتر مي باشند ولي با اين حال امروزه در نصب و راه اندازي سيستم هاي CCTV بسيار متداول شده است . در دوربين امنيتي به طور ويژه ممکن است اين نياز احساس شود که اشيا و امکانات بايد با دقت بالايي مورد مونيتورينگ قرار گيرند از اين رو دوربين رنگي نيز وارد بازار شده اند که در شرايطي که ميزان روشنايي محيط در حد پاييني باشد ميتواند با جزييات بالا تصاوير را به صورت رنگي نمايش دهد . دوربين مونوکروم که به نام هاي دوربين سياه و سفيد و يا B&W نيز خوانده ميشوند نسبت به دوربين رنگي قيمت پايين تري دارند اما از آنجا که براي رويت در مقايسه با دوربين رنگي نياز به روشنايي کمتري دارند در محيط هايي که روشنايي کمتر است و اشياي تيره تري وجود دارند ميتوان از اين دوربين ها استفاده نمود . اين نوع دوربين ها با توجه به اين که از CCD هاي SINGLE PLATE نيز استفاده ميکنند در مقايسه با دوربين رنگي تصاوير با دقت بالاتري را ارايه ميدهند .
شکل ظاهري دوربين مورد استفاده
در سيستم هاي CCTV با توجه به محيطي که نياز است تا دوربين نصب شود ميتوان از دوربيني در شکل هاي استوانه اي ، جعبه اي ، دام و دام هاي ترکيبي استفاده نمود . دوربين نوع دام از يک محفظه گنبدي شکل تشکيل شده اند که دوربين را در مقابل خطرات غير جدي محفظت ميکند . در درون اين محفظه ميتوان دوربين را به صورت قابل گردش به حالت افقي يا عمودي قرار داد . در دوربين دام ترکيبي بخش هاي هد متحرک براي چرخش به صورت افقي و يا عمودي ، موتور محرک لنز و خود دوربين هر يک در بخش هاي جداگانه اي درون محفظه در بر گيرنده دوربين قرار دارند . محفظه به طور کامل نسبت به رطوبت و غبار محفظت شده است و به گونه اي طرحي شده است که صداي ناشي از حرکت دوربين را به حداقل مي رساند .
منبع تغذيه سيستم هاي AC MAINSYSTEM
در صورتيکه از منبع تغذيه AC براي استفاده از ساير امکانات مانند کاور نيز استفاده شود هزينه نصب منبع تغذيه کاهش مي يابد . 24V ACSYSTEM اين حالت هزينه تمام شده را کاهش ميدهد مخصوصا زمانيکه که دوربين به صورت ترکيبي با کاور و هد هاي چرخاننده افقي و عمودي متصل شده باشد .
12 V DC SYSTEM
از مهمترين مزيت هاي استفاده از اين روش در اين است که با توجه به اينکه منبع تغذيه مستقيما به دوربين متصل ميشود و تغذيه هماهنگ کننده سيگنال هاي ويديويي از اين منبع تغذيه استفاده نمي کند امکان افت ولتاژ در اين حالت به حداقل ميرسد .
SINGLE CABLE
در اين روش با استفاده از يک کابل کواکسيال سيگنال ويديويي و کابل تغذيه دوربين از يک منبع استفاده ميکنند و بنابراين مقدارهزينه هاي سيم کشي کاهش مي يابد . البته بايد توجه داشت که براي مسافت هاي طولاني نبايد از اين روش استفاده نمود و همچنين دوربين مختلف از سازندگان متفاوت را نميتوان با اين روش به يکديگر مرتبط نمود .  براي آموزش دوربين مدار بسته به اين لينک مراجعه نماييد