انواع پالت»پالت چوبی »مزایای استفاده از پالت چوبی

پالتهاي چوبي نسبت به مهايو پالتها مزايايي دارند كه عبارتند از :
الف-قرار گرفتن كالاها و مواد به طور استوارتر و با تعادل بيشتر بر روي آن بخاطر وجود اصطحكاك كافي بين سطح پالت و كالا
ب-جلوگيري از لغزيدن پالت در كف انبار به هنگام برداشتن آن به وسيله ليفتراك بدليل وجود اصطحكاك در زير پالت
ج- سبكتر بودن آن نسبت به اغلب مواد مشابه .
د- سادگي تعمير
ه- ارزان تر بودن چوب نسبت به ساير مواد .
پالت هاي فلزي پس از پالت هاي چوبي مورد استفاده قرار گرفته اند و در حال حاضر مقرار قابل تو جهي از ان استفاده مي شودودر ساخت پالت ها وسيله اتصال در اين نوع پالت پيچ ومهره يا جوش مي باشد جوش كافي ومناسب عمرپالت را افزايش مي دهد .معمولئ ورق مفتول وقطعات بكار رفته در ساخت پالتهاي فلزي از جنس اهن است ولي در برخي موارد از المونيوم نيز در ساخت انها استفاده مي شود .اگر چه پالت الومنييومي بسيار سبكتر است ولي نوع فولادي ان بسيارمحكم وقدرت تحمل ان بيشتر است ميذان اصطحكاك در پالتهاي فلزي بسيار كم است نكته اي كه در مورد استفاده ازپالتها فلزي بايد توجه نمود عدم وجود اصطحكاك كافي بين كف پالت وسطح انباري باشد كه در بعضي اوقات منجر به لغذيدن ان در هنگام بر داشتن ميشود .زنگ زدگي پالتهاي اهني نيز از جمله مسائلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و با رنگ نمودن و پوشانيدن انها ازمواد زد زنگ نمود افزايش داده شود .با بكار بردن ورقهاي گالوانيزه بجاي ورقهاي معمولي نيز مي توان مقاومت پالت را در برابر ذنگ زدگي افزايش داد . اين نوع پالت بخصوص در سرد خانه ها قابل استفاده است .
مزاياي استفاده از پالت فلزي
1- خطر آتش سوزي ندارند
2- به تعمير و نگهداري كمتري نياز دارند
3- عمر آنها به پالتها ديگر بيشتر است
4- در صورت كثيف شدن ميتوان براحتي آنها را تميز كرد
پالت پلاستيكي
اين پالت معمولا از مواد پلي استايرم. استحكام اين پالتها در مقايسه باپالتهاي چوبي و فلزي كمتر است . پالتهاي پلاستيكي هم بصورت يكبار مصرف جهت بسته بندي كالاو تبديل آن به واحد بار در فعاليتهاي صادراتي و حمل و نقل به مسافتهاي طولااني مورد استفاده قرار مي گيرد . اين نوع پالت به دليل قابل استرليزه شدن در صنايع غذايي كاربرد دارند همچنين در شهرهاي جنوبي و شمالي به دليل مرطوب بودن هوا قابل استفاده مي باشند .
پالت چوبي فشرده ( نئوپان)
اين نوع پالت با استفاده از خرده چوب و با تحت فشار قرار دادن آنها در قالب مخصوص تهيه مي گردد اين پالت نسبتا از پالت چوبي سبكتر است و در مقابل رطوبت مقاوم تر است .
طرز چيدن كالاها روي پالت :
چيدن كالا روي پالت به شكلهاي متفاوتي صورت مي گيرد اما به منظور استفاده بهتر از فضاي پالت و مقاوم كردن آن بايد چنين كالاها را بر روي پالت قرار داد . كه كالابتواند يكديگر را مهار كرده تا از ريزش آنها به عمل آيد . براي استفاده از يك طرح ماسب درچيدن كالابر روي پالت بايد اطلاعات كافي در مورد ابعاد پالت تحمل وزن آن ، ابعاد و قدرت تحمل بسته ها يا كارتنهايي كه بر روي پالت چيده ميشوند نياز داريم اما بطور كلي به دو شكل بلوكي و رديفي كالاها را بر روي پالت مستقر مي كنيم . كه برگ ضميمه زير نشان دهنده انواع چيدن كالا بر روي پالت مي باشد. (پالت پلاستیکی)