انواع لنزهای دوربین مداربسته ی موجود در بازار

لنزدوربين مدار بسته ? نوع هستند يا ثابت اند که معمولا هزينه ي بسيار مقرون به صرفه اي دارند .
و يا لنز هاي تنظيمي که فاصله ي کانوني در آنها مطرح مي باشد و مجهز به اهرم تنظيمي هستند.
در لنز ها ي ثابت که فاصله با تصوير در تما شرايط يکسان است و در بعضي ديگر فاصله ي کانوني با تصوير را مي توان تغيير داد.که به اين نوع لنز ها لنزهاي زوم گفته مي شود. که به صورت خودکار کار مي کنند.
در دوربين هاي مداربسته با حرکت لنز مي توان فاصله را تا تصوير تنظيم نمود يعني فاصله تا تصوير کاملا هماهنگي دارد با حرکت لنز و به ميزان حرکت لنز تصوير به جلو يا عقب برده مي شود.در حاليکه در چشم اين تنظيمات توسط ماهيچه ي مژکي انجام مي شود.پس با وجود شباهتهاي ساختاري مي توان به اهميت لنز انتخابي پي برد .

در بعضي از دوربين ها نيز سنسورهاي حرکتي وجود دارد که مي توان از طريق آنها به کمک عدد لنز فاصله ي تصويري را تخمين زد .
قابليت تنظيم لنز توسط ديافراگم امکان پذير است حال بسته به نور دريافتي بعضي از دوربين ها براي ديد در روز مناسبند و بعضي ديگر براي ديد در شب مناسبند که اين بستگي به انتخاب نوع لنز دوربين شما دارد. انتخاب لنز مناسب در سيستم هاي امنيتي يک رکن بسيار اساسي و مهم محسوب مي شود چرا که توسط دريافت هاي لنز شما است که تصاوير دقيق و واضح تر ديده مي شوند.
منبع: نگا