سرویس های هفتگی دیگ های بخار

در حالتي که مشعل روشن است با حضور مسئول تأسيسات ديگ بخار کليد پمپ تغذيه آب را روي حالت خاموش قرار داده و بگذاريد در اثر تبخير، سطح آب پايين رود تا به علامت کم آبي روي شيشه آب نما برسد. در اين وضعيت، بايد مشعل خاموش شده و چراغ مربوط به سطح آب کم (low water level) روشن و زنگ خطر شروع به کار نمايد. توسط کليد مربوطه زنگ را قطع و اجازه دهيد آنقدر بخار خارج گردد تا به سطح آب خيلي کم (Extra) برسد. در اين لحظه چراغ مربوط به سطح آب خيلي کم روشن شده و آژير شروع به کار مي کند. صداي آژير را توسط کليد مربوطه قطع و پس از اينکه مراحل به خوبي کنترل شد پمپ تغذيه آب را روشن و آبگيري را کامل کرده و مشعل را روشن نماييد. اين مراحل جهت اطمينان از عملکرد سيستم کنترل آب انجام مي شود. ديگ نمي بايست مدت زيادي در حالت کم آبي بسيار (Extra low water level) باقي بماند.
تجهيزات هشدار دهنده ديگ از قبيل زنگ ها و لامپ ها را کنترل نماييد.
چنانچه در مراحل فوق اشکالي مشاهده شد سريعاً جهت رفع آن اقدام و درصورت عدم موفقيت با نماينده مجاز شرکت تماس حاصل فرماييد.
صافي پمپ تغذيه را کنترل نموده و در صورت نياز آن را تميز نماييد.
وقتي که مشعل در حال کار مي باشد چشم الکتريکي را از جاي خود خارج کنيد شعله بايد بلافاصله قطع و چراغ اخطار روشن شده و آژير شروع به کار نمايد. بدين ترتيب مدار کنترل شعله بررسي مي گردد.
چشم الکتريکي را با پارچه اي نرم و تميز پاک کرده و در جاي خود قرار دهيد.
الکترودهاي جرقه زن و فنجانک سوخت و يا نازل را کنترل و در صورت مشاهده رسوب تميز نماييد.
اتصالات دمپر هوا و سوخت را کنترل نماييد.