درباره ای سی یو

تا به حال به احتمال بالا اسم اين قطعه كه در خودرو هاي انژكتوري وجود دارد به گوشتان رسيده است.
در اين مقاله مي خواهم كمي در مورد اين قطعه توضيح دهم تا كمي با اين قطعه و وظيفه ان بر روي خودرو اشنا شويد.

تا به حال به احتمال بالا اسم اين قطعه كه در خودرو هاي انژكتوري وجود دارد به گوشتان رسيده است.
Electronic Control Unit - Engine Control Unit

در اين مقاله مي خواهم كمي در مورد اين قطعه توضيح دهم تا كمي با اين قطعه و وظيفه ان بر روي خودرو اشنا شويد.
اين قطعه يك ميكرو كامپيوتر كوچك است كه مي تواند به كمك اطلاعاتي كه به صورت زنده و همزمان از سنسور هاي وابسته مي گيرد با تعيين شرايط لحظه اي موتور به يك سري عمل كننده يا فرمان برهاي نصب شده بر روي موتور فرمان دهد تا از اين طريق، زمان و مدت پاشش سوخت، زمان جرقه و فراهم سازي شرايط مناسب براي ايجاد احتراق را در داخل سيلندر ها تامين كند.

اين كامپيوتر نيز مانند ديگر همنوع ها خود شامل CPU ، حافظه و برنامه ريزي است.در داخل ECU دو نوع حافظه موجود است.
الف) حافظه موقت كه با قطع برق از بين ميرود اما مجددآ قابل استحصالاست.به روش برگرداندن حافظه، روش تجديد حافظه و يا Initialize مي گويند. حافظه موقت شناسايي استپ موتور، دنده ها و حالات عملي موتور و محاسبات لحظه اي براي تنظيمات لحظه اي را به عهده دارد و محلي براي نگهداشت معايب موقت و دائم سيستم انژكتور است.

 

تذكر:

اگر هر يك از سه كار زير را انجام دهيد حافظه موقت موجود در ECU پاك شده و خودرو تا مدتي به دليل از دست دادن برخي از پارامتر هاي لحظه اي موتور بد كار مي كند:
جدا كردن كابل باطري بيش از 15 دقيقه
جدا كردن سوكت هاي ECU بيش از 15 دقيقه
جدا كردن سوكت رله دوبل در خودرو هاي غير مولتي پلكس و سوكت هاي BSM در خوردو هاي مولتي پلكس بيش از 15 دقيقه.

در چنين حالتي بايد خودرودوباره تجديد حافظه شود.در اين حالت خودرو سكته هاي بي دليل و نا به هنگام نموده و در هنگام تعويض دنده و به خصوص در هنگام معكوس كشيدن راننده احساس مي كند كه خودرو لحضه اي دچار مكث مي شود. البته اين در خودرو هاي نو زياد محسوس نيست ولي در هر صورت تجديد حافظه ECU كاملآ مفيد خواهد بود

روش تجديد حافظه:
اصولآ با توجه به اينكه در كارخانه هاي مختلف روش ها و متدهاي مختلفي براي توليد وجود دارد و نيز نظر به استفاده خودرو در كشور ها و مناطق مختلف با شرايط متفاوت، در ECU نوعي قابليت سازگاري و يكسان سازي وجود دارد كه اين توانايي بر مبناي چهار عنصر ذيل پايه گذاري مي شود:

سنسور اكسيژن
سنسور موقعيت دريچه گاز
سنسور ضربه
استپ موتور

براي انجام عمليات تجديد از روش پيشنهادي شركت پژو به شرح زير استفاده مي كنيم:

 

سوئيچ را به مدت حداقل 10 ثانيه ببنديد
سوئيچ را به مدت حداقل 10 ثانيه باز كنيد.
خودرو را روشن كنيد و به مدت حداقل 10 ثانيه گاز ندهيد
دنده ها را يك به يك معرفي كنيد. به روش ذيل:

ب) حافظه دائم كه مانند سيستم عامل و Setup كامپيوتر هاي PC است و با قطع برق از بين نمي رود اما در صورت خراب شدن ديگر قابل برگشت نبوده و مي توان گفت ECU سوخته است.حافظه دائم شامل جدول بزرگي به نام Look up table است كه در اين جدول به مانند جدول ضرب رديف ها و ستون ها و خانه هايي وجود دارد.با اين تفاوت كه تعداد رديف ها و ستون هاي اين جدول از عدد دو بيشتر بوده و تعداد ان برابر تعداد سنسور هاي موجود در سيستم موتور مي باشد (تعميرات ECU).

موارد ايمني حفاظت از ECU:
1-جدا كردن كابل باطري هنگامي كه خودرو روشن است. همانطور كه مي دانيد ولتاژ توليدي دينام حدود 14 ولت است.اما بايد دانست كه اين ولتاژ، ولتاژ متوسط توليدي دينام است. پيك توليد ولتاژ دينام بر حسب دور موتور و بار

گرفته شده از دينام، متغير بوده و گاهي اوقات به 16 ولت نيز ميرسد. در حالت عادي كه كابل هاي باطري متصل است اين نوسان به خاطر خاصيت خازني باطري تعديل مي شود اما اگر كابل باطري در هنگام خودرو-روشن باز شود، اين نوسانات مي تواند بر روي قسمت هاي حساس خودرو (كليه كنترل يونيت هاي الكترونيكي) تاثير نامطلوب داشته باشد. حداكثر قدرت تحمل نوسان ولتاژي اين قطعه به طور استاندارد 16 ولت است. اگر هنگامي كه خودرو روشن است كابل باطري را جدا كنيم به طور حتم ريسك سوختن ECU وجود دارد.طبيعي است كه با توجه به قيمت زياد ان اين كار عاقلانه به نظر نمي رسد.
2-امتحان جرقه از روي واير شمع با اتصال ان به بدنه. وقتي سر شمع ها را مي كشيد و براي امتحان برق ارسالي به سر شمع ها توسط واير مربوطه به بدنه جرقه ايجاد مي كنيد، ممكن است كه مقدار جريان نابهنگام غير قابل كنترلي را در ثانويه كويل ايجاد كنيد.برق ثانويه كويل با برق سيم پيچ اوليه ان داراي تاثير متقابل هستند. اوليه كويل نيز برق خود را مستقيمآ از ECU مي گيرد. اين كار ممكن است موجب ايجاد نوسانات برق در شبكه برق خودرو و اسيب رسيدن به قسمت هاي حساس به خصوص ECU شود.
توجه:
در صورت تمايل به چك كردن برق سر شمع ها از يك شمع فيلر گيري شده يدك استفاده كنيد تا ميزان جريان دهي ثانويه كويل تحت كنترل باشد.

 

 

3-اب زدن به ECU. اگر پشت جعبه اين قطعه را باز كنيد خواهيد ديد كه براي جلوگيري از نفوذ اب قسمت فيبر مدار چاپي و حتي پين هاي داخلي با ماده اي موم مانند پوشيده شده اما در هر صورت پين هاي نري خارجي سوكت ECU بدون محافظ هستند و خيس شدن انها موجب اتصال كوتاه خارجي شده و ممكن است به احتمال بالا به ECU اسيب برسد.
4-دست زدن به پين هاي ECU. يكي از مواردي كه اغلب با ان نا اشنا بوده و يا مورد غفلت قرار مي گيرد دست زدن به پين هاي ECU است كه به دليل ريسك الكتريسيته ساكن بدن مي تواند موجب اسيب زدن هاي جدي به ان شود. الكتريسيته بدن گاهي اوقات تا هزار ها ولت مي تواند بالا برود. در صورتي كه مي خواهيد قدرت برق موجود در بدن خود را درك كنيد ازمايش زير را انجام دهيد:
يك فازمتر برق شهر را برداشته و ان را به دري اهني كه رنگ نخورده باشد بزنيد پاي خود را به ارامي بر روي فرش بكشيد فازمتر به راحتي روشن شده و اگر اين كار را ادامه دهيد به طور دائم روشن مي ماند (در اين حالت بايد جوراب به پا داشته باشيد). حال همان فازمتر را به پريز برق منزل بزنيد فازمتر دوباره روشن مي شود. در كدام حالت روشنايي فازمتر بيشتر است؟ و نيز ميدانيد كه جرقه اي كه گاهي اوقات بين دست شما و اشيا فلزي مانند درب زده مي شود مي تواند بيش از چند هزار ولت پتانسيل داشته باشد؟.]
اين قطعه يك ميكرو كامپيوتر كوچك است كه مي تواند به كمك اطلاعاتي كه به صورت زنده و همزمان از سنسور هاي وابسته مي گيرد با تعيين شرايط لحظه اي موتور به يك سري عمل كننده يا فرمان برهاي نصب شده بر روي موتور فرمان دهد تا از اين طريق، زمان و مدت پاشش سوخت، زمان جرقه و فراهم سازي شرايط مناسب براي ايجاد احتراق را در داخل سيلندر ها تامين كند.
اين كامپيوتر نيز مانند ديگر همنوع ها خود شامل CPU ، حافظه و برنامه ريزي است.در داخل ECU دو نوع حافظه موجود است.