اجزای ژنراتور

اجزاي ژنراتور عبارت است از :
2-الف) استاتور — اين جزء ثابت ژنراتور در ديزل ژنراتور است. شامل مجموعه اي از هادي الکتريکي در سيم پيچ روي يک هسته اي آهني.

2-ب) روتر — اين جزء در حال حرکت است که توليد يک ميدان مغناطيسي دوار حاصل مي نمايد که يکي از سه نوع زير است :

2-ب-1) با القاء : اين روش به عنوان alternators بدون جاروبک شناخته شده هستند و معمولا در ژنراتورهاي بزرگ استفاده مي شود.

2-ب-2) توسط آهنرباهاي دائمي — اين جزء مشترک در واحدهاي ژنراتور کوچک است.

2-ب-3) با استفاده از محرک — محرک کوچک از يک منبع جريان مستقيم (DC) .
روتور توليد يک ميدان مغناطيسي در حال حرکت بر روي استاتور انجام مي دهد، که موجب اختلاف ولتاژ بين سيم پيچ هاي استاتور مي شود . اين عمل منجر به توليد جريان متناوب (AC) در خروجي ديزل ژنراتور مي گردد.

موارد زير عواملي هستند که مي بايست در انتخاب يک ژنراتور براي دبزل ژنراتور به ياد داشته باشيد :

1- محفظه فلزي در مقابل محفظه پلاستيکي — طرح تمام فلزي تضمين دوام ژنراتو.ر است . بدنه پلاستيکي ژنراتور در معرض قطعات متحرک دينام مي باشد که با گذشت زمان و باعث افزايش ساييدگي و پارگي مي شود. اين موضوع بسيار خطرناک است.

2- طراحي بدون جاروبک — دينام که جاروبک استفاده مي کند، نياز به نگهداري کمتر و همچنين توليد برق بهتري نيز دارد

(3) سيستم سوخت ديزل ژنراتورمخزن سوخت معمولا داراي ظرفيت کافي براي روشن نگه داشتن ديزل ژنراتور براي ? تا ? ساعت به طور متوسط است. در مورد ديزل ژنراتور کوچک ، مخزن سوخت ، بخشي از پايه شاسي ديزل ژنراتور است يا در بالاي قاب ديزل ژنراتور نصب شده است. براي استفاده از ديزل ژنراتور در زمينه تجاري، ممکن است به احداث و نصب يک مخزن سوخت خارجي در کنار ديزل ژنراتور منجر گرد.

ويژگي هاي مشترک از سيستم سوخت ديزل ژنراتور شامل موارد زير است :

اتصال به لوله از مخزن سوخت به موتور ديزل ژنراتور — خط عرضه هدايت سوخت از مخزن به موتور و خط بازگشت هدايت سوخت از موتور به مخزن.لوله تهويه براي مخزن سوخت — مخزن سوخت داراي لوله تهويه است که در هنگام پر کردن مجدد و زه کشي از تانکر براي جلوگيري از فشار يا خلاء مي باشد .اتصال سرريز از مخزن سوخت به لوله تخليه پمپ سوخت –جهت نقل و انتقال سوخت از مخزن اصلي به مخزن فعلي به کار برده مي شود .پمپ سوخت به طور معمول الکتريکي اداره مي شود.

جداساز سوخت / صافي بنزين — اين فيلتر سوخت مايع براي حفاظت از اجزاي ديگر ديزل ژنراتور از خوردگي و آلودگي است. تزريق کننده سوخت — اين بخش تنظيم کننده سوخت مايع و مقدار اسپري مورد نياز به محفظه احتراق موتور مي باشد .

هشدار : هنگام پر کردن مخزن سوخت ، از تماس بين نازل و مخزن سوخت اطمينان حاصل نماييد که مانع از جرقه شود.

(?) رگولاتور ولتاژهمانطور که از نام اين بخش پيداست، جهت تنظيم ولتاژ خروجي ديزل ژنراتور است. مکانيسم زير براي هر يک از مولفه ها نقش موثري در روند تنظيم ولتاژ را دارا مي باشد.

1- رگولاتور ولتاژ : تبديل ولتاژ AC به جريان DC — تنظيم کننده ولتاژ جهت اينکه يک بخش کوچک از خروجي ژنراتور ولتاژ AC و تبديل آن را به جريان DC تبديل نمايد .

2- سيم پيچ تحريک (Exciter Windings) : تبديل جريان DC به AC کنوني — سيم پيچ تحريک در حال حاضر عملکرد شبيه به سيم پيچ هاي استاتور اوليه و کوچک، در توليد جريان AC نقش دارد .سيم پيچ تحريک به واحدهاي شناخته شده به يکسو کننده دوار متصل شده است.

3- دوار يکسو کننده ها : تبديل کنوني به جريان AC به DC — جريان AC توليد شده توسط سيم پيچ هاي تحريک و تبديل آن به جريان DC را اصلاح مي نمايد . اين جريان DC تغذيه روتور / آرماتور گشته که به ايجاد يک ميدان الکترومغناطيسي دوارد بر روتور / آرماتور مي گردد .

4- روتور / آرماتور : تبديل جريان DC به ولتاژ AC — روتور / آرماتور در حال حاضر باعث افزايش ولتاژ AC در سراسر سيم پيچ هاي استاتور ژنراتور مي شود که در حال حاضر به عنوان يک افزايش دهنده ولتاژ خروجي AC مي باشد.

 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

خدمات و محصولات تولیدی

گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی ، لیوان تبلیغاتی