اجزای تشکیل دهنده یک کلاه دوچرخه

آستر داخلي کلاه: آستر اغلب کلاه ها از فوم پلي استيرن ساخته مي شوند. در ضربات وارده، اين آستر نيروي وارد شده در اثر ضربه را پخش مي کند تا از سرتان محافظت کند. از تناسب صحيح آستري با سرتان اطمينان حاصل کنيد و دقت کنيد که آسيب ديدگي يا ضربه خوردگي نداشته باشد.

روکش: اکثر کلاه ها با يک روکش(پوسته) پلاستيکي پوشيده شده اند که کلاه را محکم تر، در برابر فرو رفتن اشياي تيز مقاوم، و اين اجازه را به کلاه مي دهد که در برخورد سر بخورد (براي محافظت از سر و گردن). از سالم بودن پوسته و شکل ظاهري مناسب آن اطمينان حاصل کنيد.
تهويه: منافذ روي کلاه دوچرخه سواري به جريان يافتن هوا در سرتان کمک مي کنند و همچنين باعث خنکي و راحتي شما در هنگام دوچرخه سواري مي شوند. عموماً هر چه تعداد منافذ ورود و خروج هوا بيشتر باشد، شما خنک تر خواهيد بود.
بند ها: به دنبال کلاه هايي باشيد که سيستم بندهاي آن راحت و تنظيم آنها ساده باشد. همچنين کلاه هايي را انتخاب کنيد که بندهاي آن با نوع مسيرهايي که در آنها دوچرخه سواري مي کنيد سازگار باشد، بندهاي عريض و ضخيم براي مسيرهاي سخت و بندهاي سبک تر و خنک تر براي مسابقات جاده اي مناسب تر مي باشند. پيش از انتخاب يک مدل خاص، سعي کنيد چندين مدل را امتحان کنيد.
خروجي موي سر: بندهاي برخي کلاه ها با طراحي خاصي عرضه مي شوند که امکان آزاد کردن موهاي دم اسبي را به دوچرخه سواران مي دهد.