تنظیم کلاه دوچرخه روی سر

هر سايزي که باشيد، با چند تنظيم ساده مي توانيد کلاه دوچرخه سواري خود را تنظيم شخصي کنيد. تقريباً همگي کلاه ها يک حلقه دور سر و بند قابل تنظيم دارند. براي تنظيم کلاه، قبل از قرار دادن آن روي سرتان، ابتدا حلقه دور سر داخل کلاه را بيشتر باز کنيد. بعد از قرار دادن کلاه روي سر، پيچ تنظيم پشت کلاه يا لغزنده پشت کلاه را سفت کنيد تا به تنظيم دلخواه دست پيدا کنيد.
در مرحله بعدي، بند زير چانه را با کشيدن بست آن به سمت بالا سفت کنيد. اگر کلاه در جهت ديگري حرکت مي کند، بند زير چانه را سفت کنيد و مجدداً امتحان کنيد.بند زير چانه را در زير هر دو گوش تنظيم کنيد تا به حالت ايمن و راحت دست پيدا کنيد. در نهايت، در حالي که بند زير چانه را سفت کرده ايد، دهان خود را باز کنيد. اگر کلاه قسمت جلوي سرتان را کمي فشار نمي دهد باز هم بند زير چانه را سفت کنيد و مجدداً امتحان کنيد. دقت کنيد با سفت کردن بيش از حد بند، خود را در شرايط ناراحتي قرار ندهيد.