مدل های لباس دوچرخه سواری

لباس دوچرخه سواران به طور معمول در سه سايز و مدل ارايه مي شود.
نوع اول لباس دوچرخه سواري  به شکل شلوار بوده و تمام پا و ران را مي پوشاند و به مانند يک شلوار معمولي مي باشد و براي خانم ها و آنهايي که علاقه اي به پوشيدن شلوارک ندارند مناسب خواهد بود.
نوع دوم براي عموم مردم مورد استفاده قرار مي گيرد و آن هم شلوارک هايي مي باشد که تا زانو بوده و به همراه پيراهن به شکل يکسره مي باشد.
نوع سوم شورت هاي پد دار هستند که به عنوان لباس زير در دوچرخه سواري استفاده مي شود و براي بانوان بسيار ايده آل مي باشد.