یافتن سایز درست کلاه دوچرخه

انتخاب سايز مناسب براي کلاه دوچرخه سواري  بسيار ضروري است.کلاه هاي اسپرت بيشتر مواقع در يک سايز ثابت و قابل تنظيم عرضه مي شوند. برطبق دسته بندي هاي موجود کلاه هاي دوچرخه سواري در سايزهاي کوچک، متوسط، بزرگ يا سايزهاي بزرگتر به بازار مي آيند.براي تعيين سايز خودتان، يک متر قابل انعطاف را به دور بزرگترين ناحيه سرتان (حدود 1.5 سانتيمتر بالاتر از ابروهايتان) بپيچيد. يا يک روبان يا نخ به دور سرتان بپيچيد و سپس با خط کش يا متر طول آن را اندازه بگيريد. سپاس به دنبال کلاهي متناسب با اندازه تان باشيد.
گاهي اوقات توليد کنندگان در سايزهاي ارائه داده با يکديگر تفاوت هايي دارند، و ممکن است هر يک تفسير خاصي از اندازه هاي کوچيک، متوسط و بزرگ داشته باشند.
در اينجا به طور عمومي اندازه هاي بکار رفته براي بزرگسالان را خواهيم گفت.
سايز کوچک: 51 تا 55 سانتيمتر
سايز متوسط: 55 تا 59 سانتيمتر
سايز بزرگ: 59 تا 63 سانتيمتر
خيلي کوچک، خيلي بزرگ: زير 51 سانتيمتر، بالاي 63 سانتيمتر
تک سايز (مردان): 54 تا 61 سانتيمتر
تک سايز (زنان): 50 تا 57 سانتيمتر
بيشتر کلاه هاي کودکان نيز تک سايز مي باشد و دامنه اندازه آنها بين 46 تا 57 سانتيمتر مي باشد.
در صورتيکه اندازه سرمان بين دو سايز قرار داشت کدام را انتخاب کنيم؟ توصيه عمومي انتخاب سايز کوچکتر مي باشد.