کاربرد لوله های پلی اتیلن در مصارف دریایی

در اوايل دهه 1960 در زمان کوتاهي پس از اولين معرفي ،پلي اتيلن بطور چشمگيري در مصارف دريايي همچون تخليه فاضلاب، انتقال سيال از زير رودخانه يا درياچه و گرفتن اب شيرين و شور مورد استفاده قرار گرفته است. ايمن بودن در مقابل خوردگي گالوانيک يکي از دلايل اصلي براي انتخاب لوله پلي اتيلن است. ترکيب هوا و اب و بويژه اب دريا ميتواند بسيار خورنده باشد اما ديگر ويژگيهاي مفيد لوله پلي اتيلن اين لوله ها را تبديل به گزينه اي مناسب براي مصارف دريايي مينمايد.
وزن سبک: جهت ملزومات عملکردي معادل، وزن لوله پلي اتيلن تقريبا يک دهم وزن لوله بتني و کمتر از نصف لوله چدني است. جهت کاربرد لوله پلي اتيلن نيازي به تجهيزات سنگين نيست.
شناور بودن: چگالي پلي اتيلن در حدود 96% براي اب تازه . حدود 94% براي اب دريا است و به همين علت لوله پلي اتيلن حتي وقتي که مملو از اب باشد شناور ميماند.
جوش لب به لب (بات فيوژن): اتصال بات فيوژن با حرارتي که توسط يک صفحه داغ پلي اتيلن را بصورت سيال در مي اورد ايجاد ميشود. اتصالت همجوشي گرما به اندازه خود لوله مستحکم هستند و احتمال هر کونه نشت ناشي از اتصال از بين ميرود.
انعطاف پذيري: انعطاف پذيري لوله پلي اتيلن اين امکان را فراهم ميکند که لوله بطور تدريجي غرق شود و خود را با توپوگرافي سطوح زير اب وفق ميدهد. ويژگي انعطاف پذيري اين لوله ها باعث سهولت نصب لوله هاي پلي اتيلن ميگردد زيرا نياز به کاربرد اتصالات کمتر ميگردد.
توانايي کشش: لوله پلي اتيلن بعلت خاصيت کششي نسبتا بالا ميتواند به راحتي خود را با نيروهاي خارجي متغير ايجاد شده توسط موج يا حرکتهاي سيال وفق دهد. ظرفيت بالاي کششي و انعطاف پذيري لوله پلي اتيلن امکان خم شدن و تغيير مکان لوه را فراهم ميکند بطوزي که لوله پلي اتيلن بدون اسيب ديدن ميتواند خود را در مکان جا دهد. خاصيت جمع شوندگي بسيار بالا در راستاي لوله از ديگر مزيتهاي لوله پلي اتيلن است. مواد غير انعطاف پذير معمولي همچون لوله بتني يا اهني تنها در برابر تغيير شکلهاي کوچکي ميتوانند ايمني و خاصيت بدون نشت بودن خود را حفظ کنند. در فرايند نصبي که از چنين لوله هايي با خاصيت کششي کم استفاده ميشود ضريب ايمني بالايي مورد نياز است. براي بيشتر فرايندهاي نصب لوله پلي اتيلن در دريا، تنها کافي است لوله پلي اتيلن به اندازه کافي سنگين شود تا در موقعيت مورد نظر بماند و از شناور شدن جلوگيري کند. اين ويژگي لوله هاي پلي اتيلن فرايند نصب کم هزينه تر و ساده تري را فراهم مي اورد. در سيستم هاي لوله گذاري در زير اب لوله پلي اتيلن ميتواند سرويس دهي قابل اطمينان و با دوامي را عرضه کند. بسياري از پروژه ها از طريق کاربرد لوله پلي اتيلن با موفقيت به اتمام رسيده اند و اين در حالي است که چنانچه قرار بود از لوله هاي سنتي استفاده شود اين پروژه ها اصلاٌ واقع گرايانه به نظر نميرسيدند.
نصب خط لوله پلي اتيلني در دريا
• انتخاب لوله با قطر مناسب
• انتخاب ضخامت ديواره مناسب با در نظر گرفتن فرايند نصب پيش بيني شده و شرايط عمليات
• انتخاب طرح و وزن و فرکانس فاصله گذاري وزنه هاي تعادل که جهت غرق کردن استفاده ميشود و نهايتاٌ لوله را در مکان مورد نظر ثابت نگه ميدارد.
• انتخاب مکان مناسب براي مراحل ساخت ، اتصال و به اب اندازي لوله
• تدارک منطقه اي جهت انتقال لوله از زمين به دريا و در صورت نياز بستر سازي براي لوله در زير دريا
• اتصال قطعات لوله به هم و تبديل انها به يک طول پيوسته
• نصب وزنه هاي تعادل
• به اب انداختن خط لوله
• غوطه ور ساختن لوله در مکان مشخص شده
• اتمام انتقال از زمين به بستر دريا
از ديگر کاربردهاي لوله پلي اتيلن در مصارف دريايي ميتوان به کاربرد انها در خطوط لوله سطح اب ، خطوط نصب شده بر روي خاکهاي باتلاقي و خطوط مورد استفاده در عمليات لايروبي اشاره کرد.