حامل های دوچرخه نصب شونده بر روی سقف

هنگامي که اين نوع از باربند دوچرخه Thule را بلند مي کنيد زهوارهايش محکم و استوار در سر جايشان باقي مي مانند که اين ويژگي سوار و پياده کردن (بار زدن) دوچرخه ها را آسان مي کند.
سيني هاي چرخ Thule موجود در اين نوع از حامل ها به نحوي طراحي شده اند که هنگامي که دوچرخه را بر روي حامل قرار داديد و محکمش کرديد، فقط کافي است آن را به زهوار نگهدارنده تکيه دهيد، موقعيت دوچرخه به طور خودکار تنظيم مي شود.
در Pro Ride به واسطه دستگيره چرخان که در سقف طراحي شده، تمام کارهاي مربوط به تنظيم و ايمن سازي دوچرخه به سادگي انجام مي شود.
تسمه هايي که به راحتي جدا مي شوند همراه با محافظ چرخ از ديگر تجهيزات موجود در Pro Ride است که با قابليت تنظيم با چرخ هاي مختلف، سبب مي شود که چرخ ها، استوار بر جايشان باقي بماند.
رابط هاي T شکل mm20 که براي سوار کردن مناسب است در Thule Aero Bar و Thule Slide Bar و Thule Wing Bar موجود است.
سيستم اتصال سريع در باربندهاي سقفي.
ساخته شده از آلومينيوم سبک و ظريف.
قابليت اتصال در هر دو طرف جعبه سقفي.
قابل قفل شدن، مي توان دوچرخه را به حامل دوچرخه و همچنين حامل دوچرخه را به حمل کننده هاي بار قفل کرد.
براي دوچرخه هايي با قاب هايي تا mm100 بسيار مناسب است.
دوچرخه هايي تا 20 کيلوگرم را حل مي کند.
Thule Pro Ride : براي حمل دوچرخه هايي با ترمزهاي ديسکي نيز مناسب است.
Thule Pro Ride : داراي تسمه هاي جدا شونده است که براي چرخ عقب هر نوع دوچرخه اي با چرخ هايي در سايزهاي متفاوت مناسب است.
Thule Pro Ride : داراي رابط هاي يکپارچه براي دوچرخه هايي با اکسل هاي به ضخامت mm20 است.
Thule Pro Ride : داراي طراحي سبک و راحتي از جنس آلومينيوم است.
Thule Pro Ride : به راحتي سوار و نصب مي شود.