مشخصات یک دیگ بخار خوب چیست ؟

1- ساختمان ساده و محکم
2-- مواد و ساخت بر طبق استانداردهاي بالا
3- طرحي که گردش دائمي آب در ديگ را تضمين کند در نتيجه توزيع گرما به طور يکنواخت در سرتاسر حجم آب انجام شود و قسمتهاي مختلف سطوح گرمايي را تا حد امکان در دماي يکسان نگه دارد
4-سطح زياد گرمايي تا حتي الامکان انتقال گرماي گازهاي داغ کوره به آب درون ديگ تضمين شود
5- کليه قسمتهاي ديگ جهت ديگ جهت تعمير بازرسي و تميزکاري به راحتي قابل دسترس باشند .
6- فضاي کافي براي احتراق به طور ي که گازها قبل از اينکه به دودکش برسند کاملا بسوزند .
7- جاي بزرگ براي بخار به گونه اي که بخار آزادانه توانايي برخاستن از سطح آب را داشته باشد . ديگ بخار

6- تفاوت بين کلمه هاي لوله و تنوره که هر دو به معني لو له اند چيست ؟
هر دو لوله هاي با مقطع دايره اي هستند ولي منظور ازلوله معمولا آن دسته از لولها هاي کم قطر تا 6 اينج است بالاتر از اين قطر تنوره ناميده ميشود . توجه کنيد که منظور از قطر لوله قطر خارجي آن است .
ديگهاي نوع لوله دودي

7- ديگهاي چکونه طبقه بندي ميشوند ؟
ج- ديگهاي را ميتوان به روشهاي زير طبقه بندي کرد .
(1) بر حسب جهت محور پوسته عمودي يا افقي .
(2) بر اساس نحوه استفاده از آنها ؛ ثابت قابل حمل تراکتور يا دريايي .
(3) بر اساس وضعيت کوره ؛ منقل داخلي يا منقل خارجي .
(4) بر حسب وضعيت نسبي آب و گازهاي داغ لوله – يا لوله – دودي
(5) و به عنوان ديگهاي مخصوص – الکتريکي يک مسيره ؛ چدني و غيره