معرفی دوچرخه speedmax WHR

"رکورد ساعتي" يکي از ضروري ترين تست ها در دوچرخه سواري است. در اين تست، دوچرخه سواران حرفه اي براي پيمودن طولاني ترين مسير در طول يک ساعت شروع به حرکت مي کنند. شرکت سازنده دوچرخه هاي سرعت canyon، مدل speedmax WHR را براي الکس داوست به منظور شکستن رکورد ???/?? کيلومتر، معرفي و ارائه کرد. اين مدل براي دستيابي به سرعت بالاتر از ?? کيلومتر بر ساعت در طول يک ساعت ساخته شده است که نيازمند توان خروجي ميانگين حدود ??? وات است. يکي از موانع جدي در راستاي ثبت رکورد جديد، مقاومت آيروديناميکي بود، زيرا حدود ?? درصد کل توان خروجي براي غلبه بر مقاومت هوايي که در مقابل دوچرخه سوار قرار دارد صرف مي شود.
اما طراحي اين  دوچرخه برقي به گونه اي است که از روبرو سطح کمي دارد و مقطع لوله ها نيز بهينه سازي شده است. بنابراين در عين حفظ تعادل دوچرخه در سرعت بالا، مقاومت در برابر هوا کاهش يافته است و بدين ترتيب تنه اي بهينه سازي شده به جهت ثبت رکورد جديد دارد. با در نظر گرفتن هدف اوليه براي ساخت دوچرخه و به منظور دستيابي به بهترين عملکرد در برابر مقاومت هوا، شکل نهايي دوچرخه تنها ?/? کيلوگرم وزن دارد.
با در نظر گرفتن هدف اوليه براي ساخت دوچرخه و به منظور دستيابي به بهترين عملکرد در برابر مقاومت هوا، شکل نهايي دوچرخه تنها ?/? کيلوگرم وزن دارد. با توجه به عملکرد جاده اي عالي، به همراه طراحي ويژه، يعني سطح مقطع کم لوله ها و هندسه تهاجمي «TT»، اين دوچرخه براي استفاده در مسير رکورد، ايده آل است. آئين نامه UCI، استفاده از دنده، ترمز و قمقمه آب بيش از يک عدد را در تمام رشته هاي جاده اي ممنوع کرده است. در نتيجه،speedmax WHR داراي سطحي بسيار صاف تر است و تعداد اجزايي که در معرض باد بودند به شدت کاهش يافتند. نتيجه، طراحي متمرکز و تقليل يافته اي بود که جاي هيچ شکي را درباره هدف مورد نظر سازندگان دوچرخه باقي نمي گذارد.
بيشترين اصلاحات در هنگام ساخت speedmax WHR در مورد مثلث پشتي اعمال شد. جايي که اجزاي آن به منظور دستيابي به کشش زنجير مناسب، تا حد امکان به صورت افقي قرار گرفتند. عدم نياز به وجود اهرمي براي تعويض کننده دنده، اجزاي عقبي را کاملا متقارن کرده است. براي افزايش هر چه بيشتر مقاومت و بهبود استحکام اين اجزا، آنها را در لايه اي از آلومينيوم هواپيماي grade ???? قرار دادند. تنه کربني مثلث پشتي به منظور دستيابي به مقطع عرضي لازم براي مسير مسابقه از ??? ميلي متر به ??? ميلي متر کاهش يافته است.
از آنجا که براي مسير رکورد ساعتي نيازي به ترمز وجود ندارد، امکان کاهش مقاومت برابر جريان هوا توسط speedmax WHR فراهم شده است. شکاف هايي که بخاطر سيستم ترمزگيري بر روي بدنه دوچرخه وجود دارند، با عدم نياز به ترمزگيري، حذف شده و اين امکان اتصالي روان به دوشاخ و توپي تنه را فراهم مي کند. هر جزئي از دوچرخه speedmax WHR شرکت canyon کاملا آناليز شده و کوچکترين جزئيات، اندازه گيري و تست شده است. با رکورد ???/?? کيلومتر، الکس داوست رکورد ساعتي را در مجتمع ملي دوچرخه سواري شهر منچستر افزايش داد.