حمل و جابجایی لوله های پلی اتیلن

پيمانکار موظف است در بارگيري و تخليه لوله و متعلقات، نهايت دقت و احتياط را به عمل آورد، تا صدمه‌اي به آنها وارد نيايد. بلند کردن و پائين گذاشتن لوله و متعلقات، بايد به آرامي انجام شود. در زمان حمل نيز، از کاميون‌ها‌ي با سطح صاف و بدون ميخ و عاري از سطوح تيز و برنده استفاده شود.

چنانچه لوله‌ها به صورت بسته‌بندي در کارخانه تهيه و عرضه مي‌شوند، در موقع بلند کردن آنها توسط جرثقيل، بايد از تسمه‌هاي پهن استفاده شود و از به کار بردن زنجير، قلاب، يا ساير و سايل سخت اجتناب گردد. براي نحوه جابجايي اين بسته‌ها را نشان - لوله هاي با طول بيش از6متر، از تيرهاي توزيع کننده نيرو استفاده شود.
پيمانکار نبايد براي جابجا کردن لوله‌هاي پلي‌اتيلن، آنها را روي زمين سخت بغلطاند. پيمانکار نبايد براي انتقال لوله‌ها به سطح پائين‌تر،آنها را روي ريل فلزي يا الوار چوبي سردهد و بايد دقت کند در هنگام جابجايي لوله و متعلقات، ضربه‌اي به آنها وارد نشده و يا خراش و ساييدگي در آنها به وجود نيايد. درعين حال بايد از تماس جدار لوله با متعلقات فلزي و سنگ‌هاي تيز،که موجب بريدگي و يا کنده شدن جداره ها نمي‌شود، جلوگيري گردد. لوله و اتصالات پلي اتيلن

درصورتي که جابجايي لوله و متعلقات در دماي زير صفر درجه انجام مي‌شود، پيمانکار بايد دقت کند که لوله و متعلقات با اجسام سخت برخورد نکرده و يا سقوط نکنند، زيرا باعث شکستگي آنها مي‌شود.
درصورت حمل و نقل در شرايط مرطوب يا يخبندان، دقت شود که به علت لغزنده بودن سطح لوله‌ها، صدمه به افراد در موقع حمل لوله‌ها وارد نشود.
پيمانکار بايد دقت نمايد که لوله‌هايي که به صورت رول انبار مي‌شوند، درموقع بازکردن، روي سطح سخت کشيده و باز نشوند و بازکردن آنها، به صورتي انجام شود که رول لوله پيچ نخورده و تاب برندارد.