بویلرهای فایرتیوب بخار

اين دسته بندي به عنوان رايج ترين دسته بندي ديگ بخار مورد قبول واقع شده است اما مي توان بويلرها را به صورت زير به کلاس هاي مختلفي تقسيم کرد:

1- از نظر محل کاربرد: توليد برق، حمل و نقل (لوکوموتيو)، گرمايش، پخت مواد، استريل کردن مواد و ...

2- از نظر فشار کاري: فشار پايين تا متوسط، فشار بالا و فشارهاي فوق بحراني. مقادير عددي مربوط به اين دسته بندي با توجه به نوع بويلر ها و خانواده آنها متفاوت است.

3- با توجه به محل توليد شدن بخار (درون لوله هاي بويلر يا خارج از لوله ها): به دو دسته water tube و fire tube تقسيم مي شوند. در نوع فايرتيوب، بخار در بيرون لوله ها تشکيل مي شود و گازهاي داغ درون لوله ها حرکت مي کنند اما در بويلرهاي واترتيوب بخار درون لوله هاي بويلر تشکيل شده و گازهاي داغ در خارج از لوله ها حرکت مي کنند. در صورتي که بويلر براي توليد آبگرم باشد نيز به همين منوال عمل مي شود.

4- از نظر نوع سيرکولاسيون سيال: سيرکولاسيون طبيعي، يک طرفه ي اجباري و ترکيبي.

اين دسته بندي در مورد بويلرهاي water tube کاربرد دارد. در صورت استفاده از سيرکولاسيون طبيعي هزينه اي براي سيرکولاسيون سيال درون لوله هاي بويلر پرداخت نمي کنيم. از روش هاي ترکيبي براي اطمينان از سيرکولاسيون درون لوله ها استفاده مي شود. از روش يک طرفه ي اجباري زماني استفاده مي شود که درون بويلر درام قرار ندارد.

5- از نظر روش احتراق

6- از نظر نحوه ي ساخت: بويلرها از اين نظر به دو دسته ي ساخته شده در محل (field-erected) و ساخته شده در کارخانه (workshop-assembled) تقسيم مي شوند. صنايع بزرگ و بخش هايي مثل نيروگاه ها، معمولاً از دسته field-errected استفاده مي کنند. بويلرهاي کوچک fire tube با ظرفيت تا 30 تن در ساعت به صورت ساخته شده در کارخانه بوده و ظرفيت هاي بالاتر آنها در محل ساخته مي شوند. بويلرهاي water tube نيز با ظرفيت هاي بالايي که دارند، به هر دو صورت ساخته شده در کارخانه و ساخته شده در محل موجود مي باشند. لازم به ذکر است که تصميم گيري در مورد نحوه ي ساخت بويلرها، بر اساس هزينه و توانايي انتقال آنها صورت مي گيرد.

7- از نظر نوع سوخت مصرفي: سوخت جامد، مايع و گاز.