ساندویچ پانل چیست؟

ساندويچ پانل ها براي کاربردهاي ساختماني ، محصولات پيش ساخته بزرگي هستند که عموما شامل دو لايه ورق فلزي خارجي (استيل ،آلومينيوم و...) با يک هسته ثابت از عايق ساندويچ (پلي يورتان) بين آنها است. ورق هاي فلزي با استفاده از چسب هاي مخصوص به هسته عايق پيوند مي خورند. سطح خارجي ورق ها ميتواند مسطح ،کمي راه راه يا با مشخصات خاص (مثلا براي سقف ها يا طراحي نماي خارجي) باشد.هسته مرکزي بارهاي برشي را ميگيرد و يک فاصله بين ورق ها ايجاد مي کند که فشارهاي سطحي را ميگيرد.اين شرايط ساندويچ پانل ها امکان دستيابي به بهترين کارايي مکانيکي را با کمترين وزن مي دهند.به اين دليل که نصب ساندويچ پانل ها نيازمند تعداد محدودي از اتصال دهنده هاي مکانيکي (مثلا پيچ) است ،سازه هاي منتج از پل هاي حرارتي قابل توجه اجتناب مي کنند.براي بدست آوردن ويژگي هاي ممتاز معماري، پانل هايي با مفاصل پنهان در دسترس هستند. کانکس

ساندويچ پانل جهت پوشش هاي ديواري و سقفي پروژ هايي مانند:
پوشش هاي اصلي سوله ها (پوشش سوله ،سقفي و ديواري )
پوشش اصلي ساختمان هاي پيش ساخته کارگاهي
پوشش اصلي خانه هاي پيش ساخته (ديواري و پوشش سقف)
حدود قيمت ساندويچ پانل هاي پلي يورتان 4 سانت، متري 650,000 ريال براورد ميگردد.
حدود قيمت نصب پانل هاي ديواري و سقفي 140,000 ريال براورد ميگردد.
برآورد ابعاد برش ساندويچ پانل ها بايد بر اساس طرح اوليه تهيه و ارسال گردد.
منبع: conexkarvan