در مورد پلی اتیلن

شيمي ماکرومولکول ها (پليمرها) براي اولين بار توسط مطالعات و تحقيقات پروفسور H.Staudinger در بين دو جنگ جهاني اول و دوم پا به عرصه وجود گذاشت و مانند ساير ايده هاي نوين با نظريات انتقادي شديد مواجه گشت که اکنون همگي فراموش شده اند مگر آنهايي که از آن پشتيباني کردند و اين علم را به ترقي افتخار آميز امروز رسانيدند. اين علم به کارشناسان شيمي آلي اين امکان را داده است که بتوانند تعداد بسيار متنوعي از پليمرها را از طريق سنتز بدست بياورند.
اتيلن (اتن) با فرمول H?C=CH? بيشترين حجم را در توليد بسياري از ترکيبات پتروشيمي دارد. اتيلن سبک ترين الفين است، که گازي بي رنگ، قابل اشتعال و با بويي تقريبا شيرين است. پلي اتيلن پليمري است که از اتيلن درست مي شود. انواع زيادي از پلي اتيلن وجود دارد، تفاوت ها عمدتا از شاخه هايي که طبيعت مواد را تغيير مي دهد ناشي مي شود. در حالت جامد، وجود شاخه ها و نقص ها سطح کريستالي شدن را کاهش مي دهد. رزين هاي پلي اتيلن با دامنه وسيعي از ويژگي هاي فيزيکي، باعث توليد تعداد زيادي از محصولات مي شود.
تقسيم بندي اساسي پلي اتيلن:
» پلي اتيلن با دانسيته بالا (HDPE)
» پلي اتيلن با دانسيته پايين (LDPE)
» پلي اتيلن سبک خطي (LLDPE)
» پلي اتيلن خيلي سبک (VLDPE)
» کوپليمرهاي اتيلن ونيل استر (COPOLYMERS)
» يونيمرها (IONOMERS)
» پلي اتيلن با اتصالات عرضي (XLPE)
پلي اتيلن با دانسيته بالا (HDPE)
اين پلي اتيلن داراي زنجير پليمري بدون شاخه است بنابراين نيروي بين مولکولي در زنجيرها بالا و استحکام کششي آن بيشتر از بقيه پلي اتيلن ها است. شرايط واکنش و نوع کاتاليزور مورد استفاده در توليد پلي اتيلن HDPE موثر است. براي توليد پلي اتيلن بدون شاخه معمولا از روش پليمريزاسيون با کاتاليزور زيگلر- ناتا استفاده مي شود. لوله و اتصالات پلي اتيلن
پلي اتيلن با دانسيته پايين (LDPE)
اين پلي اتيلن داراي زنجيري شاخه دار است بنابراين زنجيرهاي LDPE نمي توانند بخوبي با يکديگر پيوند برقرار کنند و داراي نيروي بين مولکولي ضعيف و استحکام کششي کمتري است. اين نوع پلي اتيلن معمولا با روش پليمريزاسيون راديکالي توليد مي شود. از خصوصيات اين پليمر، انعطاف پذيري و امکان تجزيه بوسيله ميکروارگانيسم ها است.
پلي اتيلن خطي با دانسيته پايين (LLDPE)
اين پلي اتيلن يک پليمر خطي با تعدادي شاخه هاي کوتاه است و معمولا از کوپليمريزاسيون اتيلن با آلکن هاي بلند زنجير ايجاد مي شود.
MDPE پلي اتيلن با دانسيته متوسط است.
منبع: پلي پويا