کوله پشتی دوچرخه ضروری یا نه ؟

کوله دوچرخه سواري  براي يک دوچرخه سواري که به مسافتهاي دور مي رود و پشتيباني نيز او را همراهي نمي کند بسيار ضروري است تا بتواند تا وسايل ضروري اعم از پنچر گيري و لوازم تعمير و کاپشن و لباس گرم در مواجهه با هواي متغيير کوهستان و حمل مواد تغذيه و غيره استفاده کند .اندازه کوله ها را برحسب فضاي داخل آن و با واحد ليتر اندازه گيري مي نمايند که معمولا از 30 تا 100 ليتر متفاوت است . کوله هاي 30 ليتري براي برنامه هاي يک روزه بدون وسايل خواب و يا دوچرخه سواري مناسب هستند که البته نوع مخصوص دوچرخه آن داراي بندک نبوده و در آن نيز با يک زيپ بزرگ نيم دايره باز مي شود . هميشه کوله اي را انتخاب کنيد که پس از قرار گرفتن تمام وسايل ديگر فضايي خالي نداشته باشد تا شکيل و خوش فرم به پشتتان بنشيند . اگر کوله بزرگتر باشد از فرم خارج شده و با لنگر انداختن موجب خستگي و آزار شما ميشود و اگر کوچکتر هم باشد که مجبوريد مقدار زيادي از وسايل را به دور کوله آويزان کنيد و يا دردست بگيريد .