آموزش تنظیم شانژمان 2

در ادامه بحث لوازم و قطعات دوچرخه  به نحوه تنظيم پيچ هاي حد بالا و پايين ميپردازيم . چرخاندن پيچ هاي تنظيم، موجب تعيين حدود حرکت چرخ دنده هاي کوچک مي شود. سفت کردن پيچ ها اين حرکت را محدود کرده، در حاليکه شل کردن آنها، دامنه حرکت چرخ دنده ها را افزايش مي دهد. هدف از انجام اين فرآيند دستيابي به سفت ترين ميزان پيچ تنظيم حد بالا براي حرکت زنجير به سمت خودروهاي بيروني (کوچکترين خودرو) و سفت ترين ميزان پيچ تنظيم حد پايين براي حرکت زنجير به سمت خودروهاي داخلي (بزرگترين خودرو) مي باشد. موقعيت قرارگيري پيچ هاي تنظيم بر روي شانژمان برندهاي مختلف، متفاوت است اما همواره حروف L و H حک شده بر روي پيچ ها نشان دهنده آن هاست.
پيچ تنظيم حد بالا
زنجير را روي بزرگترين طبق در جلو و کوچکترين خودرو در عقب قرار ميدهيم، با اين کار زنجير در يک راستا قرار ميگيرد.
کشش کابل را چک کنيد، اگر کششي در کابل وجود داشته باشد در امر تنظيم پيچ دخالت کرده و مانع از تنظيم درست آن مي شود. به منظور حذف هرگونه کششي در کابل بايد بارل را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيم. اين کشش در انتهاي کار مجددا بايد تنظيم شود.
در اين مرحله بايد به سرعت پدال بزنيد، ?? دور در دقيقه يا بيشتر
کابل را تا حدي بکشيد که شانژمان يک خودرو به سمت داخل حرکت کرده و روي دومين خودرو قرار بگيرد. کشش کابل را تا جايي ادامه دهيد که زنجير بر روي دومين خودرو حرکتي ملايم داشته باشد. سپس به آرامي کابل را آزاد کنيد تا شانژمان بر روي کوچکترين خودرو قرار بگيرد. به نحوه جا به جايي شانژمان بين اولين و دومين خودرو توجه کنيد. تکرار اين کار به شما کمک مي کند تا با ايده آل ترين حالت حرکت شانژمان و زنجير آشنا شويد و تشخيص تنظيم درست پيچ را براي شما آسان تر ميکند.
هنگامي که متوجه حالت ايده آل تغيير شانژمان شديد، پيچ تنظيم حد بالا را يک چهارم در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد. دقت کنيد که تنظيم اين پيچ کاري کاملا تجربيست و لازم است با آزمون و خطا بهترين موقعيت پيچ را بدست آوريد. بنابراين تا جايي که جا به جايي زنجير و حرکت آن روان است، هر بار پيچ را يک چهارم در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد. توجه داشته باشيد که هر بار پس از چرخاندن پيچ به اندازه يک چهارم، حتما بايد عملکرد زنجير و تغيير دنده کنترل شود تا مطمئن شويد تنظيمات به درستي صورت گرفته، اگر پيچ را بيش از حد بچرخانيد، کنترل آن و پيدا کردن نقطه ايده آل دشوار خواهد شد. از آنجا که در مرحله قبل با ايده آل ترين حالت حرکت زنجير و صداي آن آشنا شده ايد، در اين مرحله کار براي شما آسان تر خواهد بود. اين کار را تا جايي ادامه دهيد که ديگر زنجير حرکت روان خود را نداشته و صداي آن از حالت معمول بيشتر باشد، ظهور اين علائم به معني سفت شدن بيش از حد پيچ است. يکي ديگر از نشانه هايي که در اين حالت ظاهر مي شود هنگاميست که زنجير روي کوچکترين خودرو قرار دارد اما در اثر سايش به دومين خودرو، سر و صدا ايجاد ميکند. در واقع در اين حالت زنجير در اثر فشار ناشي از پيچ، به طور کامل بر روي خودروي اول قرار نگرفته، بلکه بين خودروي اول و دوم قرار مي گيرد. راحت ترين راه تشخيص اين حالت اين است که از پشت شانژمان به آن نگاه کنيد.وقتي از پشت به شانژمان و خودروها نگاه کنيد متوجه مي شويد که شانژمان جايي بين خودروي اول و دوم قرار گرفته و به همين دليل نيز زنجير را به سمت خودروي دوم سوق مي دهد در حاليکه هنوز روي خودروي اول است.
ظهور علائم ذکر شده نشان دهنده سفت شدن بيش از حد پيچ است. پس به محض ديدن اين علائم، پيچ را يک چهارم در خلاف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا شل شود. به قدري بايد با پيچ بازي کنيد تا علائم سفت شدن آن از بين برود، در اين حالت پيچ حد بالا تنظيم شده است.
پيچ تنظيم حد پايين
ابتدا طبق عوض کن را روي طبق مياني در جلو قرار مي دهيم (در برخي مدل ها که در جلو دو طبق وجود دارد، روي کوچکترين طبق قرار مي دهيم) و شانژمان را روي دومين خودروي بزرگ تنظيم مي کنيم.
با سرعت پدال بزنيد (?? دور در ثانيه)
با دست کابل را بکشيد تا زنجير روي آخرين (بزرگترين) خودرو قرار گيرد، انجام اين کار همانطور که در تنظيم پيچ حد بالا ذکر شد به شما کمک مي کند تا با ايده آل ترين حالت حرکت زنجير آشنا شويد.
در اين مرحله، هر بار پيچ را يک چهارم در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و نحوه جا به جايي زنجير و شانژمان را بررسي مي کنيم. اين کار را تا جايي تکرار مي کنيم که علائم سفت شدن بيش از حد پيچ، ظاهر شوند. اين علائم براي پيچ حد پايين عبارتند از: عدم جا به جايي کامل زنجير حتي با فشار بر روي کابل، تعلل و تاخير زنجير در هنگام جا به جايي به خودروي قبلي، صداي غير معمول زنجير در حين حرکت بر روي بزرگترين خودرو.
با ظهور هر يک از علائم بالا، پيچ را يک چهارم در خلاف جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و مجددا دنده را عوض کرده و علائم بالا را چک کنيد. اين مراحل به قدري تکرار مي شوند که علائم ذکر شده از بين رفته و زنجير به راحتي جا به جا شود و صداي آزاردهنده اي در هنگام تعويض دنده به گوش نرسد. تنظيم درست پيچ حد پايين از نزديک شدن بيش از حد زنجير به سمت پره هاي چرخ جلوگيري کرده و همچنين وقتي زنجير روي بزرگترين خودرو قرار دارد، مانع از کشش آن به سمت خودروي کوچکتر شده و موقعيت آن را کاملا بر روي بزرگترين خودرو ثابت مي کند.