کاربرد دی اریتور در سیستم بخار

به منظور جداسازي و حذف گازهاي خورنده در آب تغذيه ورودي به بويلر يک سيستم باز گرمايشي با نام دي‌اريتور در سيکل توليد نيرو جاي مي‌گيرد.دي اريتور بر اساس انتقال حرارت به آب تغذيه بويلر و افزايش دماي آب تا نقطه اشباع جهت کاهش حلاليت پذيري گازهاي موجود در آب تغذيه عمل مي‌کند. ديگ بخار
اکسيژن،دي اکسيدکربن و آمونياک از جمله اين گازها مي‌باشند که در دماهاي بالا قابليت خورندگي را ايجاد مي‌کند.از آنجا که دماي بخار در برخي فرآيندها به بيش از 300 درجه مي رسد، حذف اين گازها بايد در بالا ترين نرخ ممکن انجام مي گيرد.

آب تغذيه از طريق پمپ کندانس به داخل محفظه اي که حاوي بخار است اسپري مي‌شود.هدف از اين عمل افزايش سطح موثر در قطرات آب و جذب انرژي گرمايي بيشتر است.در مرحله بعد جريان آب با عبور از روي يک دسته سيني به شکل ورقه در آمده و گاز هاي موجود در آب جدا شده و به اتمسفر ونت مي‌شوند.

محل ايده‌آل قرارگرفتن دي اريتور در يک سايت بايد بالاترين نقطه از نظر ارتفاع باشد تا بيشترين نيروي مکش براي پمپ تغذيه را ايجاد کند.اين ارتفاع در يک نيروگاه سيکل ترکيبي مي تواند به 0 متر و در يک نيروگاه سوخت فسيلي به 50 متر برسد. با قرار دادن دي اريتور در بالاترين ارتفاع ممکن در سايت نياز به به استفاده از تجهيز بوستر پمپ در تعامل با پمپ تغذيه بويلر از بين مي رود.

جهت حصول اطمينان از ترکيب آب و بخار و حذف گاز هاي خورنده، ميزان گذر جريان آب بايد به دقت کنترل و بررسي گردد.
در زمان راه‌اندازي اوليه (start up) پمپ گندانس در فشار بالا و حداقل جريان با حداقل فشار پايين دست عمل مي‌کند؛ اين امر ناشي از عدم وجود فشار داخل دي‌اريتور است.

افت فشار با بالاترين مقدار در شيرهاي کنترل نيز از پيامدهاي عدم وجود فشار در داخل دي اريتور است.به محض افزايش فشار در سيستم فشار پمپ تغيير کرده و بنابراين فشار ورودي به شير کنترل خواهد يافت که اين به معني کاهش افت فشار در دو سر شير کنترل مي‌باشد.
از آنجا که فشار ورودي در شير بين 13 تا 43 بار تغير مي‌کند و شير کنترل بايد قابليت تحمل افت فشار 100% را داشته باشد، بنابراين احتمال پديده کاويتاسيون وجود دارد. پيدايش و فروريختگي حباب هاي گاز در جريان سيال منجر به از بين رفتن اجزاي شير هاي کنترل و لوله هاي مجاور مي‌گردد.

با افزايش حجم بار در سيستم، فشار خروجي در سراسر سيستم بين 3 تا 30 بار افزايش پيدا خواهد کرد که در طي اين حالت پديده کاويتاسيون اتفاق نمي افتد و ميزان زيادي از جريان مورد نياز مي‌باشد.

استفاده از شير کنترل مناسب از تمامي جهات از قبيل انتخاب صحيح تريم(trim) ، بدنه و کيفيت بالا حائز اهميت مي باشد. استفاده از انواع خاصي از تريم ها با ايجاد کاهش افت فشار در چند مرحله باعث جلوگيري از وقوع کاويتاسيون و لرزش هاي بعدي و از بين رفتن شير خواهد شد. از جمله خواص اين تريم ها تغيير حالت عملکرد آن از حالت ضد کاويتاسيون (anti cavitation) به کنترل جريان (flow control)در شرايط کاهش افت فشار و افزايش جريان مصرفي مي‌باشد.

در نظر گرفتن و انتخاب گزينه shutoff از ديگر موارد موثر در حفظ شير کنترل در زمان بسته بودن شير و عملکرد پمپ کندانس است. اين فاکتور به حفظ آب تصفيه شده و نهايي نيز کمک مي‌کند.در صورت نشتي شير، تغيير در سطح آب دي اريتور رخ مي‌دهد که اين امر منجر به سر ريز شدن آب تصفيه شده و از بين رفتن آن مي شود و نتيجتا اتلاف هزينه را در بر خواهد داشت.